2014-11-05 18:40:09

Pranciškus santuokos bylas nagrinėjantiems teisėjams: Visuomet siekite sielų išganymo, su teisingumu


Prieš bendrąją audienciją trečiadienį Šventasis Tėvas susitiko atskirai su Romos Rotos Tribunolo vadovais ir Tribunolo kurso apie tikrąją santuoką dalyviais. Popiežius, atsakydamas į Tribunolo dekano mons. Pio Vito Pinto sveikinimo kalbą, užsiminė apie neeiliniame Sinode iškeltą santuokos bylų temą ir dalyvių išsakytą norą jas supaprastinti. To reikalauja teisingumas, pažymėjo popiežius Pranciškus, priminęs, kad dar prieš sinodo asamblėją sudarė komisiją, kuri pasiūlytų patobulintų procedūrų santuokos byloms projektą.

Reikia teisingumo, kad bylų procedūros būtų teisingos ir kad žmonės neturėtų per ilgai laukti. Nemažai žmonių laukia metus, kad būtų išspręstos jų bylos dėl santuokos galiojimo. Jie laukia Bažnyčios nuosprendžio dėl jų santuokos galiojimo. Nuosprendis gali būti „taip“ arba „ne“, tačiau jis turi būti teisingas. Kai kurios procedūros, tęsė popiežius, būna tokios sudėtingos ir sunkios, kad nepadeda: žmonės nusigręžia ir eina savo keliu. Šventasis Tėvas pasidalijo vienu konkrečiu pavyzdžiu iš savo ganytojiškos patirties Argentinoje, kur buvo sostinės arkivyskupas metropolitas. Buenos Airių tarpdiecezinis tribunolas buvo atsakingas už 15 vyskupijų pirmosios instancijos bylas. Toliausiai esanti vyskupija yra už 240 km. Šitaip neturėtų būti, neįsivaizduotina, kad eiliniai ir paprasti žmonės būtų verčiami taip toli keliauti į teismą, jiems reikia leistis į kelionę, prarasti ne darbo vieną dieną, taip pat atlyginimą. Žmonės tada nutaria imtis reikalus į savo rankas, sako: „Dievas mane supras, gyvensiu toliau šitaip, su šiuo svoriu sieloje“. Tačiau Motina Bažnyčia turi vykdyti teisingumą, turi jiems pasakyti: „Taip, tiesa, tavo santuoka negalioja, arba ne, tavo santuoka galioja“. Teisingumas reikalauja, kad tai būtų pasakyta. Tada tikintysis neturi gyventi su abejone, su tamsa sieloje.

Šventasis Tėvas taip pat perspėjo bažnytinių tribunolų pareigūnus nepiktnaudžiauti pelnu. Nesakau nieko keisto. Būta net viešų skandalų, - sakė popiežius, prisimindamas atvejį, kai dėl to turėjo nušalinti nuo pareigų vieną asmenį.

Būkime labai atidūs, kad bylų procedūros nebūtų verslo rėmuose. Prašau jūsų, kad to nebūtų! Kai dvasiniai interesai susijungia su ekonominiais, tai nėra iš Dievo. Motina Bažnyčia yra pakankamai dosni, kad vykdytų teisingumą veltui taip, kaip veltui buvome Jėzaus Kristaus nuteisinti. Tai labai svarbu: išskirkime tuos du dalykus, dvasinį ir ekonominį, sakė popiežius, prisiminęs, kad ir sinode kai kas kalbėjo apie veltumo klausimą.

Atskirai pasveikinęs Romos Rotos tribunolo kurso dalyvius Pranciškus patikino, jog reikia tobulintis ir visuomet siekti sielų išganymo, tik ne už teisingumo ribų, o su teisingumu. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.