2014-11-07 09:01:43

Paavi:ei koskaan puolimatkan pappeja eikä puolimatkan kristittyjä!


(7.11.) Todellinen kristitty ei pelkää liata käsiään eikä vaarantaa mainettaan syntisten kanssa, koska hänellä on Jumalan sydän, jottei kukaan eksyisi. Paavin aamumessun ytimenä oli kaksi vertausta, kadonnut lammas ja menetetyt kolikot.Fariseukset ja kirjanoppineet pitivät sakandaalina, kun Jeesus vastaanotti syntisiä ja söi heidän kanssaan. " Se oli näille ihmisille todellinen skandaali", totesi paavi. "Kuvitelkaa jos siihen aikaan olisi ollut sanomalehtiä!"
"Nämä kaksi vertausta osoittavat meille, millainen on Jumalan sydän, Jumala ei pysähdy, eikä mene määrättyyn pisteeseen saakka, vaan hän menee aina perille saakka.
On murheellista nähdä pappi , joka avaa kirkon oven ja jää siihen odottamaan. On murheellista, kun kristitty ei tunne sydämessään tarvetta mennä julistamaan muille, että Herra on hyvä. Kirjanoppineet ja fariseukset eivät halua liata käsiään syntisten kanssa.
Todellisella papilla ja kristityllä on sisimmässään palava halu, ettei yksikään katoaisi. Hän ei pelkää, vaan menee sinne, minne on mentävä. Hän panee elämänsä ja maineensa vaaralle alttiiksi, hän saattaa menettää mukavuutensa,statuksensa, myös kirkollisen uransa, mutta hän on hyvä paimen.
Älkää koskaan olko puolimatkan pappeja ja puolimatkan kristittyjä!", korosti paavi.All the contents on this site are copyrighted ©.