2014-11-01 17:27:01

Kardinál Kurt Koch: Ekumenické očakávania pred 500-ročnicou reformácie


Rím 1. novembra - Dialóg, pamäť a nádej sú tri línie, ktoré sú katolíci a luteráni povolaní prijať ako možnú spoločnú cestu pri príležitosti päťstého výročia reformácie v roku 2017. Toto očakávanie vyjadril predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch na konferencii Svetovej luteránskej federácie, ktorá sa konala v dňoch 27. - 29. októbra v Ríme. Venovaná bola ekumenickému rozmeru výročia, ktoré si pripomenieme o tri roky, s osobitným zameraním na ohlas dokumentu s názvom «Od konfliktu k spoločenstvu», vydaného Spoločnou luteránsko-katolíckou študijnou komisiou.

Podľa kardinála Kocha by malo byť pripomenutie si udalosti, ktorá tak hlboko rozdelila pokrstených, aj mimoriadnou príležitosťou na zhodnotenie 50 rokov trvajúceho dialógu medzi Katolíckou cirkvou a luteránskymi spoločenstvami. Ako povedal, „najvýznamnejším vyjadrením tohto dialógu bolo «Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení». Dokument, po ktorom by jedného dňa, ako by som si prial, mohlo nasledovať ďalšie spoločné vyhlásenie o Cirkvi, Eucharistii a ministériu.“

Aby sa jubileum reformácie mohlo naozaj označiť za ekumenické, bude musieť byť podľa 64-ročného švajčiarskeho kardinála tiež momentom kritickej pamäte a zmierenia ohľadom konfliktov, ktoré sa z nej zrodili. Napokon, spomienkové podujatia v roku 2017 by mali byť znakom nádeje s výhľadom na hlbšiu jednotu medzi katolíkmi a luteránmi, „nádeje na spoločné vydávanie svedectva dnešnej spoločnosti o Božej prítomnosti vo svete.“ (Zdroj: L‘ Osservatore Romano) -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.