2014-11-01 17:23:06

Šventasis Tėvas aukojo Mišias Romos kapinėse (+video)


Šeštadienio pavakare popiežius Pranciškaus nuvyko į senąsias Romos Campo Verano kapines ir aukojo Visų Šventųjų iškilmės Mišias. Homilijoje, sakytoje be iš anksto parengto teksto, Popiežius, kaip jam įprasta, komentavo tris raktažodžius, tris simbolius, kuriuos siūlo šios dienos Žodžio liturgijos skaitiniai.

Pirmasis vaizdinys – tai griovimas, naikinimas, apie kurį kalbama Visų Šventųjų iškilmės skaitinyje iš Apreiškimo Jonui knygos. „Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams“, - šaukia apokalipsės angelas. Pasak Popiežiaus, šis vaidinys kreipia mintis į griuvėsius, kuriuos šiandien matome mūsų pasaulyje. Žmogus kenkia gamtai, griauna ne tik savo aplinką, bet taip pat papročius, kultūrą, visą savo gyvenimą. Žmogus dedasi pats esąs kaip dievas. Tokios mąstysenos pasekmųs tai atstumti, į visuomenės paribius išmesti žmonės, vaikai, seneliai, jaunimas, bedarbiai.

Kitas vaidinys – tai „milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti“, stovinti Dievo akivaizdoje ir maldaujanti išgelbėjimo. Kas jie? Iš kurie atėjo? Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie yra griovimo ir kenkimo aukos. Turime atsiminti šituos išgelbėjimo maldaujančius žmones. Jie yra nusidėjėliai kaip mes, jei atėjo iš didžio sielvarto ir nori būti išgirsti.

Trečiasis raktažodis – viltis. Apaštalas Jonas šiandien skaitytame laike sako, kad „mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime“, bet kai pasirodys, matysime Dievą veidu į veidą. Ką turime daryti, kad ši mūsų viltis išsipildytų? Atsakymas – šios dienos Evangelijoje: palaiminimai! Tik šis kelias veda į mūsų vilties išsipildymą, į Dievo regėjimą. Net jei reikia eiti per sunkumus ir persekiojimu, eiti per didį sielvartą, tėra tik šis vienas kelias, - kalbėjo popiežius Pranciškus aukodamas Mišias Romos kapinėse. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.