2014-10-31 16:01:04

Popiežius Pranciškus charizmatikams: „Ieškokite vienybės, kuri yra Šventosios Dvasios darbas“(+video)


„Nebijokite įvairovės, ieškokite vienybės“, - sakė popiežius Pranciškus Katalikiškos charizminių bendruomenių ir draugijų brolijos nariams, susirinkusiems į XVI tarptautinę konferenciją Romoje. Spalio 31 dieną kreipdamasis į dalyvius, susibūrusius Pauliaus VI audiencijų salėje, popiežius kalbėjo apie vienybės įvairovėje svarbą. „Vienybė nėra vienodumas, tai nėra privaloma bendra veikla, nei vienodas mąstymo būdas, nei tapatybės praradimas. Priešingai – tai reiškia pripažinti ir su džiaugsmu priimti įvairias dovanas, kurias kiekvienam suteikia Šventoji Dvasia ir panaudoti jas Bažnyčioje tarnaujant kitiems. Tai sugebėjimas klausytis, priimti skirtingumus, būti laisvam galvoti kitaip ir tai parodyti, gerbiant kitą, kuris yra mano brolis“, sakė popiežius, paragindamas nebijoti skirtingumų.

Šventasis Tėvas pabrėžė, kad Bažnyčiai reikia Šventosios Dvasios: kiekvienas krikščionis turi atverti širdį pašventinančiam Šventosios Dvasios veikimui. Dvasia, Tėvo žadėtoji, mums apreiškia Jėzų Kristų, veda į asmeninį susitikimą su Juo ir taip perkeičia mūsų gyvenimą. „Išgyvenate tai? Pasidalinkite tuo, o kad galėtumėte dalintis, turite liudyti“, ragino popiežius. Atkreipdamas dėmesį į kongreso temą: „Šlovinimas ir Adoracija naujajai evangelizacijai“, Šventasis Tėvas paminėjo, kad šlovinimas tai įkvėpimas suteikiantis gyvybę, tai artumas su Dievu, garbinimo dėka augantis kasdien. Popiežius prisiminė kartą girdėtą pavyzdį, tinkantį šiandienai: žmogaus kvėpavimas. „Jis susideda iš dviejų fazių: įkvėpimo – įkvėpti orą į vidų, ir iškvėpimo – išleisti orą. Dvasinis gyvenimas maitinasi malda ir atsiskleidžia misijoje: įkvepiant ir iškvepiant. Maldoje, kai įkvepiame, gauname naują Dvasios oro gūsį, o iškvėpdami skelbiame Jėzų Kristų, įkvėptą tos pačios Dvasios. Niekas negali išgyventi nekvėpuodamas. Taip ir krikščionis: negarbindamas ir neturėdamas misijos jis negyvena krikščioniškai. Charizminis atsinaujinimo judėjimas priminė Bažnyčiai šlovinimo maldos poreikį ir svarbą. Tai Dievo viešpatystės mums ir visai kūrinijai pripažinimas šokiu, muzika, giesme“, kalbėjo popiežius.

Popiežius pacitavo ir vieną savo pamokslą sakytą Šv. Mortos namuose apie šlovinimo maldą, pabrėždamas, kad šlovinimo malda tai krikščioniška malda mums visiems. „Kasdien Mišiose kartojame „Šventas, šventas..“ – tai garbinimo malda, mes garbiname Dievą dėl jo didybės. Garbinimo malda daro mus vaisingais. Sara šoko didžiąją savo gyvenimo akimirką, kai būdama devyniasdešimties metų tapo vaisinga. Vaisingumas pašlovina Viešpatį“, sakė popiežius, pridurdamas, kad kartu su šlovinimo malda, užtarimo malda šiandien šaukiamės Tėvo užtarimo už mūsų brolius krikščionis, kurie persekiojami ir žudomi, už taiką mūsų sunerimusiame pasaulyje.

Šventasis Tėvas pakvietė Katalikišką charizminių bendruomenių ir draugijų broliją nepamiršti savo šaknų, prisiminti, kad charizminio atsinaujinimo prigimtis yra ekumeniška. Jis paragino nepamiršti dvasinio ekumenizmo svarbos, kartu melstis ir skelbti, kad Jėzus yra Viešpats, kartu burtis padedant vargšams, visose skurdo apraiškose. „Šiandien Jėzaus kraujas, kurį praliejo daugybė kankinių krikščionių įvairiose pasaulio šalyse, mus ragina vienytis. Persekiotojams mes esame viena. Tai kraujo ekumenizmas“, kalbėjo popiežius kviesdamas ieškoti vienybės, kuri yra Šventosios Dvasios darbas, nebijoti įvairovės, prisiminti, kad krikščioniškas kvėpavimas leidžia įkvėpti vis naują Šventosios Dvasios oro gūsį ir iškvėpti jį į pasaulį. „Dalinkitės krikštu Šventojoje Dvasioje su visais, prisiminkite dvasinį ekumenizmą ir kraujo ekumenizmą; Kristaus Kūno vienybę; ruoškite sužadėtinę ateinančiam jaunikiui – tik vieną sužadėtinę (Apr 22, 17)“, ragino popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.