2014-10-31 15:32:19

P. Szabó Ferenc SJ jegyzete a kétes medjugorjei Mária-jelenésekről és üzenetekről


RealAudioMP3 Egy héttel ezelőtt itt műsorunkban hallhatták P. Szabó Ferenc jegyzetét a Mária-jelenésekről és magán kinyilatkoztatásokról. Hivatkozott Boldog VI. Pál pápa 1974-es Marialis cultus kezdetű körlevelére, amely a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján kifejti a katolikus Mária-tisztelet lényeges szempontjait. Az Egyház a helyes Mária-tisztelet védelmében – ökumenikus szempontokat is figyelembe véve - óva int minden babonás gyakorlattól vagy el nem ismert jelenések és üzenetek terjesztésétől.

Egy október 23-i híradásban (Adnkronos) olvassuk, hogy az olasz Anagni-Alatri püspöke, Lorenzo Loppa körlevelet írt egyházmegyéje papjainak és híveinek arra kérve őket, hogy ne vegyenek részt egy Vicka Ivanovic, a medjugorjei „látnok” által vezetett imatalálkozón, amelyet november 8-ra Fiuggiba szerveznek.

Az olasz püspök hivatkozik arra, hogy a Hittani Kongregáció még vizsgálja a medjugorjei események és tények doktrinális és egyházfegyelmi vonatkozásait. A Szentszék újabb rendelkezéséig továbbra is a volt Jugoszlávia püspökeinek 1991. április 10-i (Zara-i) nyilatkozatához kell magunkat tartani, amely szerint: „az eddig lefolytatott vizsgálatok alapján nem lehet azt állítani, hogy természetfeletti jelenésekről vagy kinyilatkoztatásokról van szó”.

Az olasz püspök hangsúlyozza: „nem megengedett egyetlen egyházmegye papjainak és híveinek sem, hogy részt vegyenek hasonló találkozókon, nyilvános rendezvényeken”, és emlékezteti a plébánosokat, hogy kötelességük közzétenni köriratát, rendelkezését.

Az említet híradás, még hozzáfűz egy információt: Paolo Brosio olasz újságíró, aki megtért és a Madonna, Gospa medjugorjei jelenéseinek lelkes terjesztője lett, azt hangoztatja, hogy a püspöknek nincs joga megtiltani, hogy valaki részt vegyen bármilyen imatalálkozón. És az újságíró meglepően hozzáfűzi: „nem fontos az, hogy a medjugorjei jelenéseket elismerte-e vagy sem (az Egyház), a gyümölcs az imádság!”

Sajnos, vannak Olaszországban és Magyarországon is olyanok, akik hasonlóan gondolkodnak. Hogy nem fontos, milyen eredetűek az állítólagos Mária-jelenések és az évek óta százával, menetrendszerűen érkező, terjesztett üzenetek! Hát nem fontos, hogy hitünk illúzióra, csalódásra vagy csalásra épül-e? Mit szólnak ehhez a nem hívők, ateisták, de még hívő protestáns testvéreink is? Persze, nem a jámbor, imádkozó zarándokoknak szól kritikánk, hanem a hiszékenységet kihasználó „lelki”vezetőknek és üzletelő „látnokoknak”.

Hallgatóinkat itt emlékeztetjük korábban itt elhangzott tájékoztatóinkra

2009. július 29-én a Dnevni Avaz boszniai napilap közzétette a hírt, amelyet nemzetközi hírügynökségek és az olasz napilapok bőven kommentáltak: XVI. Benedek visszahelyezte a laikus állapotba és felmentette szerzetesi fogadalmai alól P. Tomislav Vlasic ferencest, a medjugorjei „látnokok” volt lelki vezetőjét.

A ferences rend legfőbb elöljárója, José Rodríguez Carballo már 2009. március 10-i levelében közölte Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Olaszország ferences tartományfőnökeivel: A pápa meghallgatta Tomislav Vlasic kérését, felmentve őt az előzetes cenzúra terheitől, fogadalmai és papságával járó kötelezettségei, így a cölibátus alól is. A szerzetes ugyanis nem volt hajlandó engedelmeskedni a Szentszék (Hittani Kongregáció) korábbi tilalmának. Hogy elkerülje az automatikus kiközösítést, maga kérte laicizálását és fogadalmai alóli felmentését.
A ferences rendfőnök megismételte a következő tilalmakat:
a) Abszolút tilos a ferences rendből elbocsátott Tomislav Vlasicnak bármiféle apostoli tevékenységet folytatni
b) Abszolút tilos vallási kérdésekben nyilatkoznia, különösen is a medjugorjei jelenésekről.
c) Abszolút tilos neki a ferencesek bármelyik házában lakni.

Emlékeztetünk még arra, hogy a Hittani Kongregáció már 2008. január 25-én tilalommal sújtotta a ferencest, aki a 80-as évek elején, a medjugorjei „látomások” kezdetétől a hat látnok lelki vezetője volt. Az indokok: kétes tanok hirdetése, a lelkiismeretek manipulálása, gyanús miszticizmus, engedetlenség az egyházi tekintéllyel szemben és a hatodik parancs elleni bűnök. 2007 augusztus végén Mostar püspöke közölte a Szentszékkel, hogy Vlasic nem tartja magát a dekrétumban előírtakhoz. Tomislav Vlasic 1992. óta az olasz l’Aquilában él, és egy általa alapított közösséget vezetet.

Még egy tájékoztató: 2009. június 6-án, Ratko Peric Mostar-Duvno püspöke a medjugorjei Szent Jakab templomban mondott homíliájában (bérmálás alkalmával) ismét csak kifejezte álláspontját Medjugorjéról. Elmondta, hogy január 17–24 között Rómában járt. Találkozott a Szentatyával, ellátogatott a Hittani Kongregációhoz. Megköszönte az akkori titkárnak, Amato érseknek, hogy a toszkániai (olasz) püspököknek, akik 2007-es „ad limina” látogatásukkor az iránt érdeklődtek, hogy mi legyen álláspontjuk Medjugorjéval kapcsolatban, azt ajánlotta: közöljék papjaikkal és híveikkel az ő (Ratko Peric) 2006-os úrnapi homíliáját. (Ezt meg is tették hivatalos közlönyükben.) „William Levada bíboros, a Hittani Kongregáció akkori prefektusa, akkor azt mondta nekem: „Ezt közölni fogjuk mindazokkal, akik érdeklődnek Medjugorje felől.”

Források:: a Mostar-Duvno-i püspökség honlapja, hírei, Ratko Peric mostari püspök nyilatkozatai, a toszkán püspökök és az USA püspökkari konferenciájának nyilatkozata stb.

Bővebben a következő linkeken:

http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=226

http://209.85.129.132/search?q=cache:cs0XBI_L0PYJ:www.cbismo.com/index.php%3Fmod%3Dvijest%26vijest%3D89+mostar+duvno&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it

http://www.marcocorvaglia.typepad.com/
All the contents on this site are copyrighted ©.