2014-10-31 17:44:45

Liuteronai. Dialogas, atmintis, viltis: Reformos jubiliejus ekumeniškai


Minėjimas, kuris primintų dialogo tarp Romos katalikų ir liuteronų Bažnyčių penkiasdešimtmetį, padėtų kritiškai prisiminti konfliktus, gimusius Europoje po Reformos, ir išreikštų viltį dėl didesnės vienybės tarp liuteronų ir Romos katalikų Bažnyčių. Pasak kardinolo Kurt Koch, Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos pirmininko, toks turėtų būti ekumeninis Reformos minėjimo aspektas. Kardinolas kalbėjo apie tai spalio 30 dieną vykusioje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje aptarta ekumeninė 2017 metais vyksiančio Reformos 500 metų minėjimo dimensija. Susitikimą Italijos Liuteronų evangelikų bažnyčia surengė spalio 27-29 d. vykusios Pasaulinės Liuteronų Federacijos Europos regiono konferencijos kontekste.

Kreipdamasis į daugiau nei 50 liuteronų bažnyčių atstovų iš visos Europos, kard. K. Koch pabrėžė, kad ir katalikams svarbu apmąstyti, ką reiškia 2017 m. minėjimas. „Praeityje spalio 31 -oji – diena, kai 1517 m. Liuteris paskelbė 95 tezes prieš indulgencijų pardavinėjimą – buvo vertinama kaip antikatalikiška. Šiandien istorikai sako, jog 1517 m. Liuteris dar galėjo būti laikomas kataliku. Šis patikslinimas mums svarbus“, kalbėjo kardinolas, vėliau išskirdamas tris esminius elementus ekumeniniam 2017 m. minėjimui, žvelgiant iš katalikiškos perspektyvos. Pirma, ši data primins jau 50 metų trunkantį dialogą tarp Katalikų ir Liuteronų Bažnyčių. Pasak jo, svarbiausia šio dialogo išraiška buvo bendras pareiškimas dėl nuteisinimo doktrinos: „Linkiu, kad šį dokumentą vieną dieną lydėtų kitas bendras pareiškimas dėl Bažnyčios, Eucharistijos ir tarnystės“. Jubiliejus turėtų būti ir momentas kritiškai prisiminti bei sutaikyti konfesines atmintis Reformos pagimdytų konfliktų atžvilgiu, kad būtų galima vadinti jį ekumeniniu. Galiausiai, minėjimas turėtų tapti vilties ženklu gilesnės vienybės tarp Romos katalikų ir liuteronų perspektyvoje. „Vilties kartu liudyti šiuolaikinei visuomenei Dievo buvimą pasaulyje“, patikslino kard. Koch, primindamas, kaip popiežius Benediktas XVI savo vizito į Erfurtą metu 2011 m. „klausime apie Dievą“ pabrėžė esminį Liuterio teologinį indėlį.

Apskrito stalo susitikime, kuriam vadovavo Viurtenbergo liuteronų vyskupas Frank O. July, pristatyti pasirengimo Reformos jubiliejui darbai, ekumeninė reikšmė, ypač dokumento „Nuo konflikto link bendrystės“ priėmimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.