2014-10-30 17:35:56

Šventojo Tėvo Pranciškaus liturginis kalendorius


Papildytas popiežiaus Pranciškaus liturginis kalendorius. Penktadienį, gruodžio 12, Gvadelupės Švč. Mergelės Marijos šventės dieną popiežius vadovaus iškilmingoms Mišioms Vatikano bazilikoje Amerikos globėjos garbei. Mišiose dalyvaus Romos kurijos vadovai, Amerikos žemyno vyriausybių delegacijos ir diplomatinio korpuso atstovai, Romoje dirbantys ir studijuojantys Amerikos šalių piliečiai, Romos vyskupijos tikintieji. Tą pačią gruodžio 12 dieną Gvadelupės Marijos liturginės šventės Mišios bus aukojamos jos vardo šventovėje Meksikos sostinėje.

Popiežius Pranciškus ne kartą yra paliudijęs savo ypatingą prisirišimą prie Gvadelupės Motinos Marijos. Gegužės mėnesį jis paprašė Meksikos vyskupų per jų „Ad limina“ vizitą, kad sugrįžę perduotų Gvadelupės Motinai „sūnaus sveikinimą“. Praėjusių metų lapkritį Pranciškus Gvadelupės Motinos Marijos šventovei padovanojo Auksinę Rožę su dviem pumpurais, kuri buvo padėta po Gvadelupės Motinos Marijos atvaizdu, stebuklingu būdu įspaustu ant istorinio apsiausto.

Popiežiaus Mišiose bus meldžiamasi už visas Amerikos žemyno tautas, tiek šiaurėje, tiek pietuose, nuo Aliaskos iki Ugnies Žemės. Prieš Mišias į Šv. Petro baziliką bus įneštos visų Amerikos žemyno valstybių vėliavos, vėliavomis bus pagerbtas Gvadelupės Marijos atvaizdas, kalbamas „Gvadelupės Rožinis“, giedamos tradicinės lotynų amerikiečių giesmės. Mišiose bus atliekamos argentiniečio Arielio Ramirezo sukurtos „Missa Criolla“, kurias kompozitorius prieš penkis dešimtmečius pristatė pal. popiežiui Pauliui VI. Popiežiaus Pranciškaus Mišių transliaciją rodys daugelio Lotynų Amerikos kraštų televizijos. Gruodžio 12 dienos Mišių už Lotynų Ameriką tradiciją Vatikane pradėjo popiežius emeritas Benediktas XVI.

Po Mišių įvyks konferenciją apie Gvadelupės Marijos apsireiškimo istoriją, Marijos žinios reikšmę Lotynų Amerikos tautų genezėje ir nūdienos pasaulio iššūkių akivaizdoje. Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos konferencija įvyks „Augustinianum“ instituto auditorijoje.

Per ateinančias dienas, popiežius Pranciškus lankysis Romos kapinėse, jose melsis už visus mirusiuosius, o Vatikane lankys popiežių kapus, melsis taip pat už mirusius kardinolus ir vyskupus.

Šeštadienį, Visuotinės Bažnyčios liturgijoje švenčiami Visi Šventieji; lapkričio 1-oji - katalikų bendruomenei privaloma Bažnytinė šventė. Romoje Šventasis Tėvas Pranciškus tos dienos vidudienį vadovaus tradicinei Viešpaties Angelo maldai Šv. Petro aikštėje. Po pietų Romos vyskupas aukos šv. Mišias vyskupijos pagrindinėse Verano kapinėse. Popiežiaus vadovaujama Visų Šventųjų liturgija prasidės 16 val. Romos laiku. Koncelebruos Šventojo Tėvo vikarai Romos vyskupijoje. Po Mišių popiežius sukalbės maldą už visus mirusiuosius ir palaimins kapus. Mišias kitose vyskupijose kapinėse aukos Romos vyskupai augziliarai.

Sekmadienį, Vėlinių proga, popiežius Pranciškus privačiai melsis už mirusius popiežius. Apeigos Vatikano bazilikos grotose prasidės 18 val. Romos laiku.

Pirmadienį, lapkričio 3 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus vadovaus gedulingoms Mišioms Šv. Petro bazilikoje už per pastaruosius metus mirusius kardinolus ir vyskupus. Nuo 2013 lapkričio mėnesio mirė dešimt kardinolų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.