2014-10-30 18:21:56

Martin Schulz o očakávanej návšteve pápeža v Európskom parlamente


Vatikán 30. októbra - Pápež František mesiac pred svojou návštevou v Štrasburgu prijal dnes na audiencii predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Martin Schulz odpovedal na otázku, čo je dôvodom jeho dnešnej návštevy u pápeža:

Keď som prišiel pred rokom, zopakoval som pozvanie vyjadrené už mnohými mojimi predchodcami a pozval som pápeža do Európskeho parlamentu a pápež toto pozvanie prijal. Dnes som prišiel, aby sme ešte raz hovorili o podmienkach a okolnostiach, za ktorých sa táto nepochybne dôležitá návšteva uskutoční. Zhodli sme sa na tom, že ide o jedinečnú príležitosť pre obe strany. My prijmeme v Európskom parlamente osobnosť, ktorá pravdepodobne v tomto okamihu histórie predstavuje vzťažný bod nielen pre katolíkov, ale pre mnohých ľudí, ako smerovník v dobe, v ktorej je naopak množstvo ľudí veľmi zmätených, pretože svet napreduje dramatickou rýchlosťou, niekedy veľmi riskantným smerom... Takže v tomto kontexte je pápež tým, kto dáva odvahu ľuďom svojou čestnou priamočiarosťou. Na druhej strane, pápež sa stretne s Európskym parlamentom, ktorý sa upevnil čo do bezpečnosti, povedomia, moci a vplyvu, v ktorom zasadá 750 poslancov, zastupujúcich 507 miliónov ľudí v 28 štátoch. Teda publikum, ktoré bude rezonančnou skriňou pre stovky miliónov ľudí... Teda, myslím, že to bude dôležitý okamih...“

Európa je v kríze a do tejto situácie prichádza pápež, ktorý je z Latinskej Ameriky, s evanjeliom solidarity, otvorenosti, kultúry stretnutia; ktorý tiež hovorí o ekonomike, ktorá zabíja... Máte dojem, že toto posolstvo môže nájsť v Štrasburgu otvorené uši?

„Týmto som si celkom istý. Pozrite sa na rozhodnutia a uznesenia Európskeho parlamentu: Uvidíte, že otázka sociálnej spravodlivosti, masovej nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi ako ohrozenia sociálnej súdržnosti sa veľmi často objavuje v našich diskusiách. Európsky parlament je fórum, kde boli urobené rozhodnutia o bankovej únii. To je len malá ukážka. Znamená to dohľad nad bankami, aby sa zastavil nekontrolovateľný špekulatívny kapitalizmus, obmedzenie bankových bonusov... O tomto všetkom sa rozhodlo v Európskom parlamente naprieč politickému spektru, čiže spoluúčasťou všetkých strán. Eviduje sa teda snaha potlačiť tento špekulatívny kapitalizmus, ktorý sa nám vymkol spod kontroly, a ktorý je sčasti dôvodom krízy, v ktorej sa všetci nachádzame, najmä malé a stredné podniky, mimochodom piliere našej ekonomiky, ktoré to pociťujú najviac zo všetkých. Je tu mienka naprieč spektrom politických strán, že je potrebné prevziať kontrolu nad touto situáciou. Tieto posolstvá sú teda dôležité, a nielen pre Európsky parlament. Určite budú mať veľký ohlas v Európskom parlamente, ale sú dôležité pre spoločnosť všeobecne.“

Aký vplyv tu má skutočnosť, že pápež je z iného kontinentu?

„Prial by som si, keby bolo viac Európanov s týmto pohľadom na Európu, aký má tento latinskoamerický pápež! Pápež František ako ho ja vnímam sa pozerá na koncept Európy a na úniu národov nielen ako na príležitosť pre politický zmier áno, samozrejme aj to –, ale tiež v multipolárnom svete, v ktorom žijeme, vidí v Európe nástroj, príležitosť. A ja by som si prial, aby bolo veľa európskych občanov, ktorí by zdieľali tento názor.“ -jk-All the contents on this site are copyrighted ©.