2014-10-29 18:12:25

Preminuo msgr. Fabijan Veraja


Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, umirovljeni podtajnik Kongregacije za proglašenje svetima, msgr. Fabijan Veraja, preminuo je jučer, 28. listopada 2014., u svome domu u Grottaferrati kraj Rima.
Pok. Fabijan Veraja, za svećenika Splitske i Makarske biskupije zaređen je 19. srpnja 1947. U Zavodu sv. Jeronima u Rimu boravio je od 1947. do 1959. s prekidom studija od 1948. do 1952. zbog slaboga zdravlja. Godine 1961. primljen je u „Kongregaciju obreda“ i tako je definitivno ostao na službi u Rimu. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 7. prosinca 1981. godine podtajnikom Kongregacije za proglašenje svetima i na toj službi je ostao do odlaska u mirovinu 1993. godine.
Pok. Fabijan Veraja je bio izrazito plodan znanstveni radnik. Najviše radova, knjiga i stručnih članaka, objavio je na talijanskome i latinskome jeziku, a neka su mu djela prevedena na više jezika. I nakon odlaska u mirovinu posvetio se pisanju. Tako je među ostalim napisao „pozicije“ za proglašenje blaženim i svetim bl. Ivana Merza i bl. Miroslava Bulešića.
All the contents on this site are copyrighted ©.