2014-10-29 13:06:46

Påven till folkrörelserna "Påven är inte kommunist, kärleken till de fattiga är evangeliets kärna"


(29.10.2014) Jord, hem, arbete. Dessa är de tre huvudpunkter kring vilka påven Franciskus reflekterade under sitt långa tal till deltagarna vid det internationella mötet för folkrörelser, på tisdagsförmiddagen i Vatikanen. Påven betonade behovet av att vitalisera demokratin, att bekämpa hunger och krig, för att säkerställa allas värdighet, särskilt de fattigas och de marginaliserades.


Det var ett passionerat tal, som innehöll både hopp och fördömanden. Ett tal som pga sin längd kan ses som en encyklika om sociallära. Att påven Franciskus skulle beröras av mötet med folkrörelserna var inte oväntat. Som biskop i Argentina stöttade han alltid rörelserna "cartoneros" och "campesinos". Han tog upp en tråd han aldrig hade avslutat, och noterade att folkrörelsernas solidaritet måste konfrontera de destruktiva effekterna av pengaväldet. Man övervinner inte ”skandalen med fattigdom genom att främja strategier som gör de fattiga till ofarliga husdjur”. Jesus skulle kalla dem som reducerade de fattiga till passivitet, för hycklare."


”Jord, hem, arbete. Det konstiga är att när jag talar om dessa tre säger någon att det verkar som om påven är kommunist. Men kärleken till de fattiga är central i evangeliet. Jord, hem, arbete är heliga rättigheter – det lär kyrkans sociallära oss.


Påven uppmanade bönderna att fortsätta ”kampen för värdighet på landsbygden”. Han riktade sina tankar till dem som tvingas leva utan ett hem, och som precis som Jesus, tvingas fly med sina familjer. I dag lever vi i "enorma städer som stolt och fåfängt visar hur moderna de är”. Städer som erbjuder "fina platser" för en minoritet, och samtidigt "förnekar tusentals människor, inklusive barn, ett hem”. Han noterade med bitterhet att "i denna värld av orättvisa, finns ett överflöd av eufemismer så att en person som lever i misär helt enkelt definieras som ”hemlös". Påven sa att ”bakom en underdrift ligger det ofta ett brott”.


Sedan talade han vidare om rätten till arbete:


”Det finns ingen större fattigdom än den att inte kunna arbeta för sitt dagliga bröd.” Påven påpekade att vad gäller arbetslösa ungdomar så är det inte en oundviklig situation utan ett resultat av ett ekonomiskt system som sätter vinningen före människan, av ”en kultur som förkastar människan som om hon vore en handelsvara".


Påven talade vidare utan papper, och som i sin encyklika "Evangelii Gaudium" sa han att det är barnen och de gamla som främst blir lidande, men att nu kasseras även ungdomar där det finns miljontals arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är större än 50% i vissa länder. ”Alla har rätt till ”en värdig lön och till social trygghet”. Han påpekade att gatuförsäljare, gruvarbetare och bönder inte har arbetsrättigheter och förvägras möjligheten att bilda fackföreningar.


Påven Franciskus reflekterade även över relationen mellan ekologi och fred, och eftersom det gäller alla kan man inte lämna över dessa frågor i politikernas händer.


Det upphackade tredje världskrig som påven ofta kallar de krig och konflikter välden upplever idag, sa han beror på att "det finns ekonomiska system som måste föra krig för att överleva”.


Så mycket lidande, så mycket förstörelse, så mycket smärta. Idag kommer alla från olika delar av jorden, alla människor, alla hjärta och folkrörelser, och ropar ”Fred: Aldrig mer krig!". ”Ett ekonomiskt system, med fokus på pengar utnyttjar naturen "för att stödja den snabba konsumtionen" och med detta följer de destruktiva effekterna som klimatförändringar och avskogning.”


"Varför?” , frågade sig påven. ”Varför är det så här? Jo, i detta system är människan inte i centrum utan hon har ersätts med något annat - en avgudakult av pengar. Likgiltigheten har globaliserat sig". Detta för att vi har glömt bort Gud, som är Fader. Vi har blivit föräldralösa för att vi har åtsidosatt Gud.”


Påven uppmanade folkrörelsen att ändra på det här systemet, och bygga upp ”alternativa strukturer". ”Vi måste göra det med mod, men också med intelligens. Med envishet, men utan fanatism. Med passion, men utan våld. Vi kristna”, sa han, har saligprisningarna i Matteusevangeliet kapitel 5 som mall.


"Ingen hemlös familj, ingen jordlös bonde, ingen arbetare utan rättigheter och ingen person utan den värdighet som arbete ger!”, avslutade påven Franciskus.


Bland deltagarna i Vatikanen fanns Bolivias president, Evo Morales. Vatikanens presschef meddelade att detta besök inte var organiserat av den bolivianska staten som ett statsbesök genom diplomatiska kanaler, utan som ett informellt och privat besök – ”som ett tecken på den katolska kyrkans kärlek och närhet till det bolivianska folket och som stöd för att förbättra förbindelserna mellan staten och kyrkan i landet”.
All the contents on this site are copyrighted ©.