2014-10-29 10:10:47

Pápež František zástupcom ľudových hnutí: Participácia chudobných, revitalizácia demokracií


Vatikán 28. októbra - Pôda, domov, práca. To sú tri kľúčové body obsahu dnešného príhovoru pápeža Františka účastníkom svetového stretnutia Ľudových hnutí zastupujúcich chudobných a marginalizovaných v rozličných oblastiach sveta. Pri stretnutí v Starej synodálnej aule vo Vatikáne Svätý Otec zdôraznil, že je potrebné oživiť demokraciu, a sústrediť sa na odstránenie hladu a vojny, aby bola zabezpečená dôstojnosť všetkých, najmä chudobných a marginalizovaných.

„Pôda, strecha nad hlavou, práca. Je to divné, ale keď o týchto veciach s niekým hovorím, zdá sa to, akoby bol pápež komunistom. Nechápeme, že láska k chudobným je jadrom evanjelia.“ Pôda, domov a práca sú „posvätným právom“, to je „sociálna náuka Cirkvi“, upozornil pápež František. Hovoril aj o vidieckych chudobných, tzv. „campesinos“, pričom vyjadril obavu z ich vytrhnutia z vlastných koreňov v dôsledku vojen a prírodných katastrof. Dodal, že je to zločin, keď milióny ľudí hladujú, zatiaľ čo „finančné špekulácie podmieňujú ceny potravín, nakladajúc s nimi rovnako ako s akýkoľvek iným tovarom“. V tejto súvislosti tiež povzbudil k pokračovaniu v „zápase za dôstojnosť vidieckej rodiny“.

Potom obrátil pozornosť na tých, ktorí sú nútení žiť bez domova, ako to zažil aj Ježiš, ktorý bol nútený utiecť so svojou rodinou do Egypta. Dnes žijeme „v obrovských mestách, ktoré sú moderné, povýšenecké a márnivé“. Mestá, ktoré ponúkajú isté miesto pre šťastnú menšinu, avšak „upierajú domov tisíckam našich blížnych, vrátane detí“. S horkosťou poznamenal, že „svet nespravodlivosti oplýva zjemňujúcimi eufemizmami, podľa ktorých je človek trpiaci chudobou definovaný jednoducho ako „osoba bez trvalého pobytu“. A dodal, že často „za eufemizmom je zločin“. Žijeme v mestách, ktoré budujú obchodné centrá a istú svoju časť nechávajú opustenú na okrajoch, na perifériách. Naopak vyzdvihol mestá, v ktorých sa „sleduje línia mestskej integrácie“, kde sa podporuje uznanie druhého.

„Niet horšej materiálnej núdze, než je tá, ktorá nedovolí zarábať na chlieb a zbavuje dôstojnosti práce“ - zdôraznil pápež František a pripomenul prípady mladých nezamestnaných. Zopakoval, že táto situácia nie je nevyhnutná, ale je výsledkom ekonomického systému, ktorý kladie hmotné dobrá pred človeka, výsledkom kultúry, ktorá odsúva človeka, akoby bol „spotrebným predmetom“.

Koľko utrpenia, koľko ničenia, koľko bolesti“ – povedal pápež a pokračoval: Dnes sa dvíha zo všetkých kútov zeme, zo všetkých národov, z každého srdca, z ľudových hnutí, volanie po pokoji: Už nikdy vojnu!“ Ekonomický systém koncentrovaný na peniaze zneužíva prírodu „na podporu chvatného tempa spotreby“ a odtiaľto pochádzajú deštruktívne účinky, akými sú aj klimatické zmeny a odlesňovanie, povedal pápež. Pripomenul, že pripravuje encykliku o ekológii a ubezpečil, že obavy ľudových hnutí budú v nej zahrnuté. Následne položil otázku, prečo sme svedkami všetkých týchto situácií. Pretože v tomto systéme bol človek vyhnaný zo stredu a bol nahradený niečím iným. Pretože vládne kult peňazí, globalizovala sa ľahostajnosť– odpovedal Svätý Otec a doplnil tieto slová: „Pretože svet zabudol na Boha, ktorý je Otcom a stal sa sirotou, keďže Boha postavil nabok.“

Pápež František sa pri stretnutí s približne stovkou zástupcov ľudových hnutí, ktorí svoje trojdňové stretnutie v Ríme spoluorganizujú s Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj a Pápežskou akadémiou sociálnych vied, dotkol aj významu samotných hnutí: Ľudové hnutia vyjadrujú naliehavú nevyhnutnosť revitalizovať naše demokracie, ktoré sú toľkokrát v zajatí rozličných faktorov. Pripomenul, že „je nemožné predstavovať si budúcnosť nejakej spoločnosti bez toho, aby sa na nej rozhodnej úlohe participovala veľká väčšinaobyvateľstva. Je preto potrebné prekonať paternalistický systém podpory a vytvárať „nové formy participácie, zapájajúce ľudové hnutia“ a „ich prúd morálnej energie“.

Napokon Svätý Otec svoj príhovor skoncentroval do silnej výzvy: „Žiadna rodina bez domu, žiadny roľník bez pôdy, žiadny zamestnanec bez práv. Žiadna osoba bez dôstojnosti, ktorú dáva práca!“

Medzi účastníkmi stretnutia bol aj bolívijský prezident, ktorého pápež František neskôr večer prijal na audiencii. Ako informoval hovorca Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi, prezident Evo Morales navštívil Vatikán kvôli účasti na Medzinárodnom stretnutí ľudových hnutí, ktoré organizuje Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj. Nešlo teda o návštevu organizovanú cez zvyčajné diplomatickými kanály. Vysvetlil, že „súkromné a neformálne stretnutie Svätého Otca s prezidentom je vyjadrením lásky a blízkosti ľudu a cirkvi v Bolívii a podporou zlepšenia vzťahov medzi predstaviteľmi a Katolíckou cirkvou v krajine.“ -jk, jb-All the contents on this site are copyrighted ©.