2014-10-28 15:56:56

Sv. Benedikt a Európa - medzinárodná konferencia v Ríme


Taliansko 28. októbra - Postava sv. Benedikta z Nursie, počiatky Európy a pontifikát Pavla VI. Toto sú tri hlavné témy Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Európska univerzita v Ríme pod záštitou Pápežskej rady pre kultúru pri príležitosti výročia vyhlásenia sv. Benedikta za patróna Európy. Účastníci medzinárodného vedeckého stretnutia sa počas dvoch dní 28. a 29. októbra sústredia na aktualizáciu historického pohľadu na tohto svätého mnícha a na analýzu toho, ako bol jeho príklad prijatý svetom kultúry v rôznych obdobiach. Predstavia rad historiografických pohľadov a poskytnú prehľad štúdií o vplyve benediktínskeho mníšstva na európsku spoločnosť a kultúru. Predmetom ich úvah bude tiež apoštolský list Pavla VI. Pacis nuntius, ktorým pred päťdesiatimi rokmi, na začiatku svojho pontifikátu a v čase dôležitom pre proces európskej integrácie, vyhlásil svätého Benedikta za patróna Európy. Text bude analyzovaný z pohľadu významu benediktínskej spirituality v priebehu storočí, ako aj v kontexte pontifikátu pápeža Montiniho v dynamike súčasnej spoločnosti.

So svojimi príspevkami vystúpia viacerí vyučujúci z rímskych i európskych univerzít a benediktínski opáti z krajín Európy, medzi nimi rektor Európskej univerzity v Ríme P. Luca Maria Gallizia LC, opát zo Subiaca P. Mauro Meacci OSB, sekretár Talianskeho benediktínskeho historického centra P. Giovanni Spinelli OSB, z Pápežského výboru historických vied kardinál Walter Brandmueller a tiež hostia z viacerých európskych krajín. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.