2014-10-28 20:05:57

Posolstvo pápeža Medzinárodnej asociácii exorcistov


Taliansko - Exorcisti „cez mimoriadnu službu, prejavovanú v jednote s ich biskupmi“ preukazujú „lásku a prijatie Cirkvi tým, ktorí trpia v dôsledku pôsobenia Zlého“. Takto píše pápež František v posolstve zaslanom pátrovi Francescovi Bamontemu ICMS, predsedovi Medzinárodnej asociácie exorcistov, pri príležitosti ich prvého spoločného stretnutia od vzniku asociácie. Kongregácia pre klerikov právne uznala Medzinárodnú asociáciu exorcistov dekrétom z 13. júna 2014. Na tomto jej prvom stretnutí sa zúčastnilo 300 exorcistov z celého sveta. Diskutovali najmä o šírení sa okultizmu, satanizmu a ezoterizmu a o ich dôsledkoch. „Tieto praktiky sú pootvorením dverí mimoriadnemu pôsobeniu démonov“ – vysvetľuje hovorca asociácie, psychiater Valter Cascioli:

„Je isté, že počet ľudí, ktorí sa uchyľujú k takýmto praktikám s ťažkými sociálnymi, psychologickými, duchovnými i morálnymi škodami, neustále stúpa, čo nám spôsobuje starosti, pretože sa nám tiež zvyšuje počet prípadov mimoriadneho démonického pôsobenia, zvlášť obťažovania a posadnutosti diablom.“

Znamená to, že riziká spomenutých ezoterických a okultných praktík sú podceňované?

Niekedy áno. Niekedy ani bežné pôsobenie diabla, teda pokúšanie, nie je veľmi brané do úvahy, obzvlášť tými, ktorí majú vlažnú vieru. Vyzývame preto k väčšej bdelosti. Žijeme napokon v obzvlášť kritickom historickom období, keď sa zdá, že zhon, povrchnosť, vyhrotený individualizmus a sekularizácia úplne ovládli našu spoločnosť. Boj proti zlu a Zlému sa stáva čoraz viac naliehavým. To je zjavne spôsobené okrem priamej činnosti nepriateľa Boha aj ochabnutím vo viere, neviazanosťou, teda životom bez zásad a všade rozšíreným kultúrnym relativizmom. Okrem toho sme tiež svedkami šírenia sa mediálnych vplyvov televíznych, knižných či filmových programov, ktoré čiastočne pre senzáciechtivosť a okázalosť podnecujú najmä mladú generáciu k tomu, aby sa zaujímala o okultizmus a satanizmus, prípade ho praktizovala.“

Kde a ako – podľa skúseností exorcistov – dnes diabol najviac napáda?

„Jeho ľstivosť spočíva v tom, že nás vedie k tomu, aby sme uverili, že neexistuje, a istá laxnosť, rozšírená v našej spoločnosti, nám isto nepomáha. Tie miesta útoku sú stále tie isté, mieria na oslabenie viery, ale veľmi nás zaráža vplyv, aký tento fenomén pôsobenia diabla najmä na mladú generáciu a na rodiny. Vieme, že ten, ktorý rozdeľuje - diabol - nás nielen oddeľuje od Boha, ale rozdeľuje aj ľudí medzi sebou, aj v rodinách. Oddeľuje tiež od reality, pretože žiaľ dochádza tiež k situáciám mentálneho odcudzenia, ktoré druhotným prejavom mimoriadneho pôsobenia diabla.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.