2014-10-28 16:46:42

Popiežius susitiko su Pasaulinio liaudies sąjūdžių suvažiavimo dalyviais (+video)


Antradienį popiežius Pranciškus susitiko su Pasaulinio liaudies sąjūdžių suvažiavimo dalyviais. Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos surengtame suvažiavime dalyvavo apie du šimtais asmenų, atstovaujančių įvairiems liaudies judėjimams, savo veikloje besivadovaujantiems katalikišku socialiniu mokymu. Popiežiui Pranciškui šie judėjimai pažįstami ir artimi, nes būdamas Buenos Airių arkivyskupas jis palaikė artimus ryšius su Argentinoje veikiančiais keliais tokiais judėjimais.

Gana ilgoje be teksto ispaniškai sakytoje kalboje popiežius Pranciškus visų pirma iškėlė solidarumą, kuris yra svarbiausia šių judėjimų veiklą įkvepianti vertybė ir kuris veiksmingai ir realistiškai kuria žmonių tarpusavio santykius nesivadovaujančius vien pinigų logika.

Popiežius taip pat palietė tris svarbiausius tikslus, kurių siekia šių judėjimų dauguma, atstovaujanti silpniausiems, o kartu labai platiems, daugelyje šalių gyventojų daugumą sudarantiems vargingai gyvenančių žmonių sluoksniams. Tie trys tikslai ir kartu trys oriam gyvenimui būtini dalykai tai – žemė, stogas virš galvos ir darbas; tai šventos žmogaus teisės, kurias aiškiai pabrėžia Bažnyčios socialinė doktrina.

Popiežius smerkė tokią agrarinę politikę, kuri nekreipia dėmesio į mažažemių valstiečių padėtį. Dar griežčiau buvo pasmerktas spekuliavimas maisto kainomis, kai tuo pat metu milijonai žmonių kenčia badą. Netvarkingos urbanizacijos pasekmė yra vargą kenčiantys žmonės skurdžiose miestų periferijose. Tačiau pati didžiausia vargo forma, sakė Popiežius, yra ta, kuri atima iš žmogaus galimybę savo rankomis pelnyti duoną savo šeimai. Šiandien daugelyje šalių matome grėsmingą jaunimo nedarbo reiškinį, kuris yra ne kokia nors neišvengiama blogybė, bet nevykusių socialinių politikų rezultatas. Galiausiai Popiežius palietė ir ekologijos temą. Ne tik politikai, bet visi esame atsakingi už aplinką, sakė Popiežius, primindamas jau kuris laikas rengiamą savo encikliką apie ekologiją.

Kodėl šiandien taip labai paplitęs stabmeldžiavimas pinigui? Dėl to, kad pasaulis užmiršo Dievą, savo Tėvą, ir gyvena taip tarsi jo nebūtų. Popiežius ragino liaudies judėjimų narius kurti alternatyvias socialines struktūras, paremtas solidarumu ir pagarba kiekvieno žmogaus, ypač silpno ir pažeidžiamo orumui. Tam reikia drąsos ir išminties. Reikia ištvermės, bet ne fanatizmo. Reikia aistros, bet ne smurto. Mes, krikščionys, turime programą – tai Kristaus kalno pamokslo palaiminimai ir ta Evangelijos vieta (Mt 25), kurioje kalbama apie paskutinįjį teismą.

Neįmanoma įsivaizduoti visuomenės ateities, kurioje jos dauguma nebūtų pagrindinė savo likimo kūrėja. Visuomenės problemų neišspręsime vien paternalistiniu požiūriu į vargstančius, vien šalpa. Jei norime taikos ir teisingumo, reikia surasti naujas visuomenės ateities kūrimo formas, kuriose būtų atstovaujama platiems gyventojų sluoksniams. Tenebūna šeimų be namų, tenebūna valstiečių be žemės, tenebūna nė vieno žmogaus, negalinčio susirasti jo asmens orumui reikalingo darbo, - baigė savo kalbą popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.