2014-10-27 16:32:39

Pondelková homília: Podľa reči rozpoznáme tri typy kresťanov


Vatikán 27. októbra – Ľudí rozpoznáme podľa ich reči. Spytovanie svedomia ohľadne našich slov nám pomôže pochopiť, či sme kresťanmi svetla, kresťanmi tmy alebo takzvanými „šedými“ kresťanmi. To je myšlienka z homílie Svätého Otca z jeho dnešnej svätej omše v Dome sv. Marty. Sv. Pavol v dnešnom prvom čítaní (Ef 4,32-5,8) pozýva kresťanov k tomu, aby sa správali ako deti svetla a nie ako deti tmy, pričom „robí katechézu o reči“, konštatoval pápež František a ďalej vysvetlil, že existujú štyri druhy reči, v ktorých sa rozpoznáme, ak sme deťmi tmy:

„Je to reč pokrytecká? Raz je na jednej strane potom na druhej, aby som bol zadobre so všetkými? Je to prázdna reč, bez základu, znejúca prázdnotou? Je to reč vulgárna, triviálna, čiže svetská? Reč nečistá, obscénna? Tieto štyri druhy rečí nepatria deťom svetla, nepochádzajú od Ducha Svätého, ani od Ježiša. Tento spôsob rozprávania, keď často hovoríme o nečistých veciach, či o svetskosti, o prázdnote či pokrytecky, to nie sú evanjeliové slová.“

Aká je teda reč svätých, čiže reč detí svetla?

„Pavol hovorí: ‚Napodobňujte Boha: žite v láske, v dobrote, v miernosti.‛ Je tým, kto takto kráča... Buďte milosrdní‛, hovorí Pavol, ‚navzájom si odpúšťajte, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Napodobňujte Boha a žite v láske, čiže v milosrdenstve, v odpúšťaní, v láske k blížnemu‛. Toto je reč detí svetla.“

Ako hovorí Svätý Otec, „existujú žiariví kresťania, plní svetla, ktorí sa snažia slúžiť Pánovi týmto svetlom“ a potom sú aj „kresťania plní tmy“, ktorí „vedú život hriechu, žijú vzdialení od Pána“ a používajú tie štyri reči, ktoré pochádzajú od Zlého“. „No je tu aj tretia skupina kresťanov“, ktorí ani nežiaria, no nie sú ani tmou“:

„Sú to kresťania šede. Títo kresťania stoja raz na jednej strane, raz na druhej. Ľudia o nich hovoria: ‚ Je tento človek zadobre s Bohom či s diablom?‛ Vždy sú v sivej zóne, sú vlažní. Ani nežiaria, ani nie sú tmou. A toto Boh nemá rád. V Apokalypse sv. apoštola Jána Pán týmto „šedým kresťanom“ hovorí: Nie si ani horúci, ani studený. Kiežby si bol horúcim či studeným. No pretože si vlažný – čiže šedý – idem ťa vyvrátiť z mojich úst. Pán je ostrý ku kresťanom šede. ‚Ale ja som kresťan, lenže bez preháňania!‛ - takto hovoria, a spôsobujú mnoho zla, lebo ich kresťanské svedectvo nakoniec plodí zmätok, rozosievajú negatívne svedectvo.“

Nenechajme sa oklamať prázdnymi rečami, vyzýva Svätý Otec. „Počujeme ich mnoho – niektoré sú pekné, pekne povedané, no prázdne, bez obsahu.“ Správajme sa naopak ako deti svetla. „Osoží nám dnes premýšľať nad našou rečou“, uzatvára pápež František a dodáva: „Položme si otázku: Som kresťanom svetla? Som kresťanom tmy? Alebo som kresťanom šede? Takto môžeme urobiť krok vpred, smerom ku stretnutiu s Pánom“. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.