2014-10-27 10:33:37

Pápežská univerzita Urbaniana pomenovala aulu po Benediktovi XVI.


Vatikán 21. októbra - Pápežská univerzita Urbaniana dnes pomenovala svoju hlavnú aulu po pápežovi Benediktovi XVI. Ide o univerzitu v správe Kongregácie pre evanjelizáciu národov, na ktorej študujú najmä seminaristi a kňazi z misijných krajín. Na slávnostnej ceremónii spojenej s otvorením akademického roka sa v mene emeritného pápeža zúčastnil jeho osobitný sekretár Mons. Georg Gaenswein, ktorý prečítal posolstvo Benedikta VI.

Emeritný pápež v posolstve poukazuje na rozmer univerzality, charakteristický pre Urbanianu a tiež aj na dôvody, prečo misijná činnosť nestratila ani v dnešnom svete na svojej aktuálnosti a nemožno ju zanedbať ani pri pohľade na význam dialógu a spoločného úsilia náboženstiev o pokoj vo svete. Ako zdôrazňuje, kľúčový význam tu zohráva „otázka pravdy“. Benedikt XVI. vysvetľuje, že rozličné náboženstvá nechápe ako „varianty jednej a tej istej reality“ v rozličných formách, ale ako realitu „na úrovni dejín, tak ako sú v pohybe národy a kultúry“. Toto v kresťanskej perspektíve znamená, že stretnutie s Ježišom „ich môže plne priviesť k ich pravde“. Kristus totiž neničí kultúry a dejiny, s ktorými prichádza do kontaktu, ale ich včleňuje „do niečoho väčšieho, k čomu na svojej ceste smerujú“, privádzajúc ich k „očisťovaniu a dozrievaniu“. Z tohto stretnutia sa následne rodí nový život a „prejavujú sa a prinášajú radosť nové rozmery viery.“ A radosť, ako ďalej uvádza Benedikt XVI., si vyžaduje, aby bola odovzdávaná, komunikovaná, rovnako ako láska a pravda. Nie s cieľom zabezpečiť pre naše spoločenstvo čím viac členov, a tým menej kvôli moci, ale z dôvodu skutočnosti, že láska prežívaná v radosti „je autentickým dôkazom pravdy kresťanstva“.

Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Fernando Filoni potom vo svojom prejave z viacerých pohľadov priblížil vzťah Josepha Ratzingera k misijnému poslaniu Cirkvi. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.