2014-10-27 17:32:42

Kardinál Turkson: Chudobní majú byť protagonistami zmien, nie iba prijímateľmi


Vatikán 27. októbra – V Ríme sa dnes začalo stretnutie zástupcov ľudových hnutí, združujúcich chudobných a marginalizovaných z rozličných krajín a kontextov. Sympózium stovky delegátov zo všetkých kontinentov organizuje Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj v spolupráci s Pápežskou akadémiou sociálnych vied a zástupcami jednotlivých hnutí. Účastníci zastupujú organizácie združujúce ľudí s nestálym zamestnaním, migrantov, osoby bez ochrany v pracovnoprávnej oblasti, ďalej roľníkov bez pôdy a domorodých obyvateľov ohrozovaných vyhostením z vidieka v dôsledku špekulácií v poľnohospodárstve a násilia, a tiež ľudí, ktorí žijú na okrajoch miest bez infraštruktúry, vo favelách a slumoch.
Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ghanský kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson na tlačovej konferencii v piatok 24. októbra pripomenul dôvody stretnutia: Pápež František neustále pripomína Cirkvi, aby vychádzala na periférie ľudskej existencie a objala tých, ktorí sú odsúvaní bokom, marginalizovaní, tých, ktorým, hrozí, že sa stanú vydedencami. Jednotlivci a celé rodiny, komunity, ba i celé národy žijú v podmienkach neistoty, často s obrovským utrpením; sú na okraji každej spoločnosti, nie iba v tzv. chudobných alebo rozvojových krajinách.“

Kardinál Turkson vysvetlil zámer podujatia, ktorým je načúvanie hlasu chudobných: „Zásadne dôležité je najprv pokorne načúvať: nie iba ich utrpeniam, ale aj očakávaniam, nádejam a návrhom, ktoré majú samotní marginalizovaní. Oni sami musia byť protagonistami svojich životov, a nie iba pasívnymi prijímateľmi charity alebo plánovania zo strany iných. Musia byť protagonistami nevyhnutných sociálnych, politických a kultúrnych zmien. Za týmto účelom sa sami organizujú v ľudových skupinách a hnutiach.“

Na stretnutí v kongresovom centre Saleziánum v Ríme od 27. do 29. októbra sa zástupcovia ľudových hnutí za účasti biskupov a pastoračných pracovníkov z rôznych krajín zameriavajú na päť hlavných oblastí: na problémy spojené s bývaním, prácou, pôdou, násilím a životným prostredím. Ako povedal kardinál Turkson, „Cirkev si chce vziať za svoje potreby a ašpirácie týchto ľudových hnutí a pridať sa k tým, ktoré prostredníctvom rozličných iniciatív vyvíjajú úsilie na podnietenie sociálnych zmien pre spravodlivejší svet.“ -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.