2014-10-27 11:16:42

"Den provisoriska kulturen gör allt för att bryta ner äktenskapsbanden och skada familjen" Påven till Schoenstatt rörelsen


(27.10.2014) Att vägleda familjen och försvara äktenskapet – om detta talade påven Franciskus när han på lördagen tog emot den apostoliska rörelsen Schoenstatt som firar sitt 100-års jubileum i år. 7500 personer, från 50 olika länder, deltog under audiensen, vid vilken man presenterade rörelsens historia för påven och vittnade om dess arbete idag. Sedan ställde man en serie frågor till påven som han omsorgsfullt svarade på.


Påven Franciskus återkom i sina svar till den nyligen avslutade Familjesynoden och sa att familjen och äktenskapet har aldrig varit så attackerade som idag. I samhället framställs familjen mer och mer som en förening. ”Man kan kalla vad som helst för familj idag, ellerhur!” konstaterade påven och uttryckte sin oro över ”alla splittrade familjer och trasiga äktenskap – över den relativistiska synen på äktenskapets sakrament. Man slår på familjen från alla håll, och skadar den allvarligt. Därför är familjen i kris”, sa påven.


Påven Franciskus manar till att reflektera över samtidens sätt att reducera sakramentets värde till en ritual, sakramentet blir en social faktor, som täcker över dess fundamentala verklighet, vilket är föreningen med Gud":


"Det de föreslår är inte ett äktenskap, det är en förening. Det är nödvändigt att säga detta mycket tydligt. Vi måste göra det, men det enda sättet pastoralvården kan fungera på är om man förmedlar det en efter en. Att vägleda är att slösa tid. Jesus var en mästare på att slösa tid på människor. Han slösade tid på att vägleda, på att hjälpa samveten att mogna, på att läka sår och att undervisa. Att vägleda är att vandra tillsammans.”


På denna grund visade påven Franciskus även på vikten av att förbereda sig väl inför äktenskapet. Att vägleda de förlovade i en grundlig förberedelse för att förstå vad ”för alltid” betyder i vår ”provisoriska kultur”, utan att vara chockade över det som händer, över familjedraman, splittrade familjer, med barn som lider av föräldrarnas bråk, och av nya partnerskap.


"Dessa är nya destruktiva former, som begränsar äktenskapets kärlek. Eftersom det finns så många trasiga familjer, med separationer, skilsmässor och nya partner, är den enda nyckeln att hjälpa en efter en med en personlig nära och tålmodig pastoralvård."


Schoenstatt grundades av fader Joseph Kentenich under det första världskriget. Han gav liv till ett initiativ som riktade sig till en grupp unga seminarister, som han kallade ”Marias Kärleksförbund”. Under det andra världskriget fängslades fader Kentenich i koncentrationslägret Dachau, och efter krigets slut vidgade han sin mission till Argentina, Brasilien, Chile, Uruguay och Sydafrika.


Slutligen uppmanade påven världens stift till att vara mindre funktionella och istället drivnas av en apostolisk iver, med mer inre frihet och mer bön ... Denna inre frihet ger mod till att bege sig ut."


"En kyrka, en församling eller en rörelse som är sluten är sjuk.” Påven sa att vad som hjälper honom är att inte se på saker omkring från ett centrum, utan att snarare se på saker från utkanten. Då ser du klarare. Då ser man att centrum är Kristus. Om man sluter sig i sin egen egocentriska värld, församlingen, kurian, stiftet eller rörelsen, då kan man inte greppa om sanningen. Kanske i teorin, men inte den verkliga sanningen i Jesus Kristus. Sanningen förstår man bättre från periferin snarare än i mitten.”


"Att förnya Kyrkan är inte att göra en förändring här och en förändring där. De flesta renoveringar är externa”, sa påven, ”men det konstiga är att ingen talar om de nödvändiga interna renoveringarna. Om hjärtats förnyelse. Hjärtats förnyelse är heligheten. Alla måste förnya sina hjärtan. Med förnyat hjärta tar man sig bortom meningsskiljaktigheter, familjegräl och strider, man tar sig över den "provisoriska kulturen”, en kultur som vill bryta ner familjebanden.”
All the contents on this site are copyrighted ©.