2014-10-25 18:03:48

V Brazílii blahorečili rehoľnú sestru zvanú „matka sirôt“


Brazília 25. októbra - Dnes bola v katedrále v brazílskom meste Sao Paulo blahorečená sestra Assunta Marchettiová z Rádu sestier misionárok sv. Karola Boromejského. Slávnosti predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Sestra Mária Assunta Catarina Marchettiová (1871-1948), pôvodom z Talianska, pôsobila v Brazílii ako misionárka. Starala sa o malé siroty, ktoré ju z vďačnosti za prejavovanú lásku nazývali mamičkou. Ako pripomenul kardinál Amato, bola pokorná a láskavá ku každému, s kým sa stretla. Trpezlivo prekonávala každú ťažkosť majúc na pamäti Ježišove slová: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinúť.» Čo charakterizuje novú blahoslavenú ako najväčšia z jej cností a v čom spočíva jej posolstvo pre nás? Hovorí kardinál Amato:

„Činorodá láska, nesmierna materinská obetavosť. Po jej smrti sestra Clarice Baraldiniová, prvé dieťa sirotinca, opustila miestnosť v slzách, hovoriac: ‚Dnes v tomto dome zomrela láska.‘ Toto bol misionársky horizont Matky Assunty. Jej láska nebola okázalá, ale pokorná, trpezlivá a obetavá. To je odkaz, ktorý nová blahoslavená zanecháva nielen v listoch svojim sestrám, ale všetkým nám. Jej pozvanie k skutkom milosrdenstva zahŕňa nabádanie k pokore, chudobe, radosti.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.