2014-10-25 14:21:28

Svätý Otec mladým nezamestnaným: Evanjelium je žriedlom nádeje


Vatikán/Taliansko 25. októbra – „Nádej v tiesni neistoty zamestnania“, to je téma národnej konferencie organizovanej Biskupskou konferenciou Talianska v dňoch od 24. do 26. októbra v Salerne. Cieľom je poskytnúť mladej generácii perspektívu nádeje v ich neľahkej situácii poznačenej vysokou nezamestnanosťou. Účastníkom konferencie zaslal svoje posolstvo Svätý Otec, ktorý bol už v minulosti osobitne konfrontovaný s týmto problémom počas návštev farností a diecéz najmä na juhu Talianska. V súvislosti s nezamestnanosťou v posolstve píše: „Toto nie je len ekonomický problém, je to otázka dôstojnosti. Tam, kde nie je práca, chýba dôstojnosť, skúsenosť dôstojnosti, akou je prinášať domov chlieb! A žiaľ, v Taliansku je mnoho mladých bez práce.“

Pápež František tiež zdôrazňuje priamy súvis s rodinou: „pracovať znamená môcť plánovať vlastnú budúcnosť, môcť sa rozhodnúť vytvoriť rodinu“. Súčasné obdobie nazýva obdobím „utrpenia mladých“ a opäť sa vracia k tak často spomínanej „kultúre vyraďovania“: „Všetko, čo neslúži k zisku, sa vyraďuje. Vyraďujú sa mladí, pretože sú bez práce. No takto sa vyraďuje budúcnosť národa, lebo mladí reprezentujú budúcnosť národa. A my musíme povedať ‚nie‛ tejto ‚kultúre vyraďovania‛“.

Ako však hovorí názov konferencie, aj v tejto tiesnivej situácii existuje nádej. „Čo robiť, aby sme si nenechali ukradnúť nádej v pohyblivých ľadoch neistej a tiesnivej situácie?, kladie si otázku pápež František a odpovedá: „Silou evanjelia. Evanjelium je žriedlom nádeje, lebo pochádza od Boha, lebo pochádza od Ježiša Krista, ktorý sa nám stal solidárnym v každej našej neistote či tiesni.

Svätý Otec teda mladých vyzýva: „Vy ste mladí patriaci k Cirkvi a preto máte dar a aj zodpovednosť vnášať silu evanjelia do tejto sociálnej a kultúrnej situácie. Čo robí evanjelium? Evanjelium budí pozornosť voči druhým, plodí kultúru stretnutia a solidaritu. Takto, silou evanjelia, budete svedkami nádeje v situácii neistoty a tiesne.“ -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.