2014-10-25 17:07:10

Påven om de djupa band som förenar Rom och Konstantinopel


(25.10.2014) Påven Franciskus sa på fredagen att det inte finns någon äkta ekumenisk dialog utan "en inre förnyelse" och en strävan efter allt större trohet till Kristus och hans önskan. Han talade till delegater som deltar i en ekumenisk pilgrimsfärd, som stöds av ”Orientale Lumen Foundation” och leds av den Ortodoxa Metropoliten, Kallistos av Diokleia.

Påven sa att denna vandring mot en inre förnyelse är "absolut nödvändigt" för att göra framsteg på vägen som leder till försoning och full gemenskap mellan alla som tror på Kristus.

Han uttryckte sin glädje över att stiftelsens ekumeniska pilgrimsfärd hade valt att fira påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II och sa att detta understryker de två påvarnas "stora bidrag till att utveckla närmare förbindelser mellan den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. "Dessa två helgons exempel", fortsatte han, "vittnade alltid om en stark längtan efter kristen enhet."

Med hänvisning till hans kommande möte med den ekumeniska patriarken, Bartholomeus I, under sitt besök till Turkiet i slutet av november, beskrev påven Franciskus att detta möte kommer att vara "ett tecken på de djupa band som förenar Rom och Konstantinopel" och viljan "till att övervinna, genom kärlek och sanning, de hinder som fortfarande splittrar oss."
All the contents on this site are copyrighted ©.