2014-10-25 19:55:37

Pápež členom Schönstattského hnutia: Rodina nebola nikdy tak napádaná ako dnes


Vatikán 25. októbra - Sprevádzať rodinu a brániť manželstvo, na ktoré sa nikdy tak neútočilo ako dnes. Na toto kládol dôraz pápež František pri stretnutí s členmi Schönstattského apoštolského hnutia počas dnešnej audiencie v Aule Pavla VI. Konala sa pri príležitosti stého výročia založenia hnutia pátrom Jozefom Kentenichom (1885 - 1968) v nemeckom Schönstatte neďaleko Koblenzu, 18. októbra 1914, teda v čase Prvej svetovej vojny. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo asi 7500 ľudí z päťdesiatich krajín, vrátane Slovenska, bolo oživené spontánnym dialógom prítomných s pápežom.

V odpovedi na otázky sa Svätý Otec vrátil k nedávno skončenej mimoriadnej synode o rodine a varoval pred tlakom spoločnosti ponúkať model rodiny, ktorá by bola akousi formou asociácie: „Možno nazývať rodinou všetko? Nie. Koľko rodín je rozdelených, koľko rozbitých manželstiev, koľko relativizmu pri ponímaní sviatosti manželstva. V tejto dobe je rodina v kríze zo sociologického hľadiska, z hľadiska ľudských hodnôt, rovnako ako z hľadiska kresťanskej sviatosti, je v kríze, pretože je ubíjaná zo všetkých strán a je ponechaná v tomto svojom zranení.“

Pápež vyzýva k zamysleniu sa nad súčasnou realitou, v ktorej sa sviatosť manželstva redukuje na obrad, zo sviatosti sa robí spoločenská záležitosť, zakrýva sa to základné, čím je spoločenstvo s Bohom. V tomto zmysle Svätý Otec vyzýva snúbencov k dôkladnej príprave na manželstvo, aby pochopili to „navždy“, ktoré je teraz spochybňované „kultúrou provizórnosti“, aby nemali strach z budúcnosti: „Preto kľúčom k pomoci je blízkosť, sprevádzanie, nie obracanie na vieru, pretože to neprináša výsledky, iba sprevádzať s trpezlivosťou. (...) Takže sprevádzať. A to znamená ajstrác čas. Najväčším majstromstrácania času‘ je Ježiš! Strácal čas sprevádzaním, pre dozrievanie svedomia, pri hojení rán, pri učení... Sprevádzať znamená spoločne kráčať.

Od ranných hodín sa členovia hnutia schádzali v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. V programe pred príchodom Svätého Otca boli za spevu piesní v sprievode prinášané symboly schönstattskej spirituality: kríž jednoty, známy aj ako kríž poslania, a obraz Panny Márie Pútničky. Nasledovalo audiovizuálne priblíženie osláv 100-ročnice hnutia, ktoré sa konali pred týždňom v Schönstatte.

Krátko pred 12. hodinou prišiel medzi pútnikov Svätý Otec František. Schönstattské hnutie mu predstavil predseda generálnej rady hnutia páter Heinrich Walter. Po čítaní z Lukášovho evanjelia o návšteve Panny Márie u Alžbety (Lk 1,39-47), vybraní zástupcovia prednášali Svätému Otcovi otázky, na ktoré im on spontánne odpovedal v rodnej španielčine.

Prvá otázka sa týkala rodiny, najmä sprevádzania snúbencov a rodín, aby sa stali svedkami o neodolateľnej ponuke, akou je sviatostné manželstvo, aj pre tých, ktorí ešte hľadajú cestu k plnosti života.
Druhá otázka bola tematicky zameraná na pedagogiku, konkrétne na Pannu Máriu ako vychovávateľku, a na to, akým spôsobom vníma pápež misijnú úlohu Márie v novej evanjelizácii a obnove Cirkvi.
Tretí okruh v rámci dialógu patril mladým Schönstattského hnutia, ako misionárskej mládeži. Ako konštatovali, neraz žijú v prostredí, kde je ťažké zaniesť misionársky impulz. Poprosili teda Svätého Otca o radu, ako pozvať ich priateľov, aby žili plnším životom s Kristom.
Štvrtá časť dialógu sa týkala spoločnosti a výzvy odpovedať na Boží hlas v dnešnom čase. Zazneli v nej otázky, ako si pápež dokáže zachovať radosť a nádej napriek ťažkostiam a vojnám našej doby? Ako vytrvať v službe chorým, chudobným a bezdomovcom?
Piata, posledná otázka, vychádzala zo slov, ktoré sú vryté do náhrobného kameňa pátra Jozefa Kentenicha: „Miloval Cirkev.“ A z tejto lásky vyplynula otázka, ako môže Schönstattské hnutie viac pomôcť pápežovi v obnove Cirkvi, a na čo sa zamerať v evanjelizačných aktivitách hnutia.

P. Walter Heinrich v závere vyjadril Svätému Otcovi disponibilitu hnutia k službe a pomoci v poslaní Cirkvi a pozval ho, aby sa aj on zveril Panne Márii zo Schönstattu, čo Svätý Otec urobil pred obrazom Panny Márie spolu s prítomnými. Následne pápež František požehnal prítomných členov hnutia držiacich v rukách ich misijné kríže. Dodal niekoľko slov na rozlúčku a s poďakovaním sa s pútnikmi rozlúčil.

Po skončení audiencie sa s dojmami podelili účastníčky dnešného stretnutia zo Slovenska. Hovorí členka Inštitútu zasväteného života Našej Panej zo Schönstattu pani Mária Slivková: RealAudioMP3 (AUDIO)
O svojom zážitku z priameho stretnutia so Svätým Otcom hovorí pani Hanka Servická: RealAudioMP3 (AUDIO) -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.