2014-10-25 17:06:05

Cirkev a ekológia: Od sv. Františka v Assisi po pápeža Františka


Rím 25. októbra - Na aktívny postoj kresťana k ochrane prírody sa zameralo stretnutie organizované nadáciou „Sestra príroda“ v piatok 24. októbra na pôde Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme. Cieľom cyklu podujatí je prebúdzať lásku k stvorenstvu v duchu sv. Františka z Assisi. Prvé stretnutie sa tak sústredilo na stredoveký knižný dokument „Kódex 338“, ktorý obsahuje spolu s knihou Pieseň piesní aj najstaršie františkánske pramene. Na stretnutí vystúpil aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin s príspevkom „Ochrana stvorenstva od sv. Františka z Assisi po pápeža Františka“. Spomenul aj skutočnosť, že Svätý Otec pracuje na príprave encykliky o ekológii.

Možno už hovoriť aj o obsahu tejto pripravovanej encykliky pápeža Františka? Kardinál Parolin na otázku Vatikánskeho rozhlasu odpovedal, že zatiaľ nič nie je zverejnené, pričom pripomenul slová Svätého Otca z tlačovej konferencie pri návrate z Kórey, že pracuje na výbere z rozsiahlejšieho zhromaždeného materiálu, ktorý mu bol daný k dispozícii, pričom táto delikátna téma si vzhľadom na žáner pápežskej encykliky vyžaduje ísť skôr viac do hĺbky než do šírky. Pokiaľ ide o budúce aktivity Svätej stolice v oblasti ekológie, kardinál Parolin spomenul prípravu na veľmi aktívnu účasť Svätej stolice na svetových summitoch o ekológii a klimatických zmenách v decembri 2014 v Lime a na budúci rok v Paríži. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.