2014-10-24 16:04:46

Pápež pozdravil účastníkov ekumenickej púte


Vatikán 24. októbra - Neexistuje ekumenický dialóg bez ochoty vnútornej premenypoznamenal pápež František v príhovore 45 účastníkom ekumenickej púte, organizovanej americkou nadáciou Orientale Lumen, na jej etape v Ríme. Púť východných kresťanov vedie metropolita Kàllistos z Diokleie. Svätý Otec počas audiencie v Sále pápežov tiež povedal, že „každá kresťanská púť je nielen cestou v geografickom zmysle, ale je predovšetkým cestou vnútornej obnovy, aby sme sa stále viac približovali ku Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý je «pôvodcom a zavŕšiteľom viery» (Hebr 12,2)“.

Tieto rozmery sú absolútne podstatné aj pre pokračovanie na ceste, ktorá vedie k zmiereniu a plnému spoločenstvu medzi všetkými veriacimi v Krista. Neexistuje pravý ekumenický dialóg bez ochoty k vnútornej obnove a k hľadaniu väčšej vernosti Kristovi a jeho vôli.“

Svätý Otec vyzdvihol cieľ ekumenickej púte – pripomenúť si pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II., svätorečených v apríli, a ich veľký prínos k vzťahu medzi Katolíckou cirkvou a pravoslávnymi cirkvami:

„Príklad týchto dvoch svätcov je iste poučný pre nás všetkých, pretože vždy svedčili o zanietenej túžbe po jednote kresťanov, ktorá vychádzala z poslušného načúvania vôli Pána, ktorý sa pri Poslednej večeri modlil k Otcovi, aby jeho učeníci «boli jedno» (Jn 17,21).“

Pápež František v tejto súvislosti pripomenul, že sv. Ján XXIII. pri oznámení zvolania Druhého vatikánskeho koncilu označil za jeden z jeho cieľov práve jednotu kresťanov a sv. Ján Pavol II. dal významný impulz pre ekumenické úsilie Katolíckej cirkvi svojou encyklikou Ut unum sint. Svätý Otec František poprosil prítomných, aby sa počas tejto púte v Ríme modlili aj za neho, „aby na príhovor týchto dvoch jeho svätých predchodcov, mohol vykonávať ministérium rímskeho biskupa v službe spoločenstva a jednoty Cirkvi, úplne napredujúc podľa Pánovej vôle“.

V súvislosti s ďalšou etapou ekumenickej púte, ktorú predstavuje Fanar a stretnutie s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I., Svätý Otec pútnikov poprosil, aby patriarchovi „odovzdali srdečné a bratské pozdravy s prejavmi lásky a úcty“ a dodal:

„Ako viete, aj ja sa pripravujem na návštevu Ekumenického patriarchátu v novembri pri príležitosti sviatku svätého apoštola Ondreja, odpovedajúc tak na láskavé pozvanie Jeho Svätosti Bartolomeja I. Návšteva biskupa Ríma v Ekumenickom patriarcháte a ďalšie stretnutie s patriarchom Bartolomejom budú znamením hlbokého vzťahu, ktorý spája Rím a Konštantínopol, a znamením túžby prekonávaťv láske a pravde – prekážky, ktoré nás ešte oddeľujú.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.