2014-10-25 16:38:25

Kaip finansuojama grupuotė „Islamo valstybė“?


Iš teritorijų, kurias užvaldė islamistinė teroristinė grupuotė, pasivadinusi „Islamo valstybe Irake ir Sirijoje“ (ISIS), ne kartą atėjo žinios, jog krikščionys, kurie dar nebuvo pabėgę, be „galimybės“ atsiversti į islamą, būti nužudytais, dar galėjo išgyventi mokėdami nuolatinį specialų mokestį už „apsaugą“. Bet ir tai buvo neįmanoma, neturint darbo. Dar vėliau pasiekė žinios apie turguose parduodamas religinių ir etninių mažumų, taip pat krikščionių, merginas ir moteris.

Nors fundamentalistai dar bando argumentuoti, kad elgiasi pagal šariato, islamo teisės, normas, tai, žinoma, yra moralinis ir teisinis barbarizmas. Tačiau jame glūdi dar vienas, ekonominis aspektas. Barbariškos ISIS praktikos taip pat pasitarnauja pasipelnymui ir savo veiklos finansavimui.

Kuriant kovos prieš ISIS strategiją ne kartą buvo pabrėžta, kad ši kova nebus laimėta vien lėktuvų antskrydžiais ir ginklais. Už ISIS karinės galios pirmiausia slypi ideologinė galia, sugebėjusi sukurstyti daug žmonių iš viso pasaulio, taip pat iš Vakarų. Čia uždavinys pirmiausia tenka patiems musulmonų lyderiams – įtikinti savo bendruomenes, kaip yra deklaravę ne kartą žiniasklaidai, kad religinė prievarta nėra Dievo valios ir troškimų žmogui realizavimas.

Kitas kovos prieš ISIS frontas yra, būtent, ekonominis: nutraukti tuos pinigų srautus, kurie leidžia finansuoti tūkstančių kovotojų veiklą. Komentuodami situaciją Irake ir Sirijoje, vietos katalikų ir ortodoksų ganytojai ne kartą paminėjo, kad ISIS savo užmačias realizuoja todėl, kad, nepaisant draudimų, įsigyja ginklų ir parduoda naftą ir jos produktus.

Ekonominės kovos klausimu vertingas JAV, vadovaujančios koalicijai prieš ISIS, aukšto Iždo pareigūno David Cohen pranešimas, skaitytas spalio 24 dieną Tarptautinio Carnegie fondo taikai kvietimu. Pranešimas taip ir pavadintas: „Griaunant ISIS finansinius pamatus“.

Pasak Coheno, ISIS galbūt yra geriausiai finansuojama teroristinė grupuotė pasaulyje. Savaime suprantama, tikslių duomenų neturima, bet vis tik galima vertinti, kad per mėnesį ji gauna ne vieną milijoną dolerių, bendra jos valdoma ekonomika verta bent dviejų milijardų dolerių. Pareigūnas išvardijo penkis finansavimosi būdus.

Pirmiausia tai naftos ir jos produktų pardavimas. Už juos yra gaunama apie milijoną dolerių kasdien. ISIS naftą ir tuos produktus, kurie pagaminami jos pačios kontroliuojamose gamyklose, žemomis kainomis tiekia perpardavinėtojams, kurie naudojasi sena ir įsišaknijusia juodosios naftos rinkos sistema regione. Paradoksalu, bet šios prekės patenka ir į rankas tų, kurie kovos lauke yra mirtini ISIS priešai: Irako kurdams ar Asado režimui Sirijoje. Yra duomenų ir apie naftos kontrabandą į Turkiją. Koalicijos oro smūgiai prieš ISIS naftos išgavimo punktus šį pasipelnymo šaltinį, žinoma, sumažino.

Antra, vien šiais metais ISIS gavo apie 20 milijonų dolerių iš pagrobtų žmonių išpirkų. Būtina įtikinti, pasak Coheno, kad valstybės atsisakytų mokėti išpirkas. Ne dėl kietaširdiškumo – dėl pagrobtųjų reikia daryti tai, kas įmanoma. Tačiau išpirkų mokėjimas tik motyvuoja naujus pagrobimus ir, kita vertus, leidžia atlikti mirtinus išpuolius prieš tuos, kurie tas išpirkas ir sumoka.

Trečia, ISIS pelnosi iš reketavimu, reikalaudami dalies, su ginklu rankose, iš kiekvieno verslo, didelio ir mažo. Nors jie vadina tai „mokesčiais“ už saugumą ir kitas paslaugas, iš tiesų jie reikalauja mokesčio už tai, kad jie patys kuriam laikui susilaikytų nuo smurto. Panašiai elgiamasi ir su religinėmis mažumomis.

Ketvirta, ISIS užsiima paprastu ir grynu banditizmu – plėšia bankus, iš ūkininkų grūdus, pavagia ir pardavinėja kultūros vertybes. Tarp panašios kriminalinės veiklos – minėtas moterų pardavimas sekso vergovei.

Penkta, tai ideologiškai ISIS pritariančių „donorų“ parama, taip pat kompleksyviai siekianti milijonus dolerių, ypač iš turtingų Persų įlankos šalių.

Pasak JAV Iždo pareigūno, ISIS nuo savo pirmtakės al-Qaeda skiriasi tuo, kad mažiau priklauso nuo tarptautinių pervedimų ir didžiąja dalimi save sugeba finansuoti iš kontroliuojamų resursų. Vis tik veiksminga finansų kontrolė, pervedimų nutraukimas, sankcijos fondų rinkėjams ir kontrabandininkams nors nesustabdys visos ISIS veiklos, tačiau stipriai ją apribos ir įtakos jos galutinį žlugimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.