2014-10-23 16:29:41

Popiežius Pranciškus: Visi krikščionys ir geros valios žmonės – prieš mirties bausmę


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė 35 teisininkus, atstovaujančius Tarptautinei baudžiamosios teisės asociacijai. Visi krikščionys ir geros valios žmonės, - sakė jiems Pranciškus, - turi siekti ne tik mirties bausmės, visų jos formų, legalių ir nelegalių, panaikinimo, bet taip pat kalinimo sąlygų gerinimo, kad būtų gerbiamas žmonių, iš kurių atimta laisvė, orumas. Taip pat ir kalėjimo iki gyvos galvos bausmė yra panaši į mirties bausmę, tai tarsi paslėpta mirties bausmė, sakė Popiežius pridurdamas, kad ši bausmė buvo pašalinta iš Vatikano baudžiamojo kodekso.

Gana ilgoje teisininkams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus priminė, kad šiuo metu pasaulyje vis dar yra 60 valstybių, kurių įstatymai numato mirties bausmę; 35 iš jų mirties bausmės taikymas pastaraisiais dešimtmečiai sustabdytas. Šventojo Tėvo kalboje taip pat priminti du Bažnyčios mokymo dokumentai, kuriuose pasisakoma prieš mirties bausmę – Jono Pauliaus II enciklika „Evangelium vitae“ ir Katalikų Bažnyčios katekizmas.

Turi būti kovojama ir su kitomis mirties bausmės formomis – su žmogžudystėmis, vykdomomis asmenų ar grupių, neteisėtai uzurpuojančių valdžią ir bandančių savo nusikaltimams suteikti tariamo legalumo pavidalą. Popiežiaus kalboje paminėti ir kiti su žmogaus orumu nesuderinami reiškiniai, tokie kaip kankinimai, sunkių bausmių taikymas nepilnamečiams ir seniems žmonėms, ligoniams, prekyba žmonėmis.

Nemažą dalį kalbos Popiežius skyrė korupcijai. Ją reikia suvokti pažodine, etimologine prasme – korupcija tai mirusio kūno gedimas. Kur nėra gyvybės, ten prasideda gedimas, korupcija. Deja korumpuotiems žmonėms sukuriama tam tikra pakantos atmosfera, korupcija tampa kone natūralia finansinių sandėrių, viešųjų pirkimų, gyvenimo papročių norma. Iš tiesų tai begėdiškas tikrovės iškraipymas. Korupcija turi būti smerkiama labiau už nuodėmę. Negalima jos atleisti. Reikia iš jos pagydyti. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.