2014-10-23 11:20:11

Det Heliga Landet: 35 antika manuskript om franciskanernas tjänst visas i utställning


(23.10.2014)Franciskanerna har sedan 1200-talet uppgiften att vara den Heliga Landets beskyddare. På torsdagen öppnades en utställning i biblioteket i San Salvatore-klostret med 35 gamla handskrifter. Volymerna har inventerats under de senaste två åren tillsammans med andra värdefulla exemplar och det handlar om totalt 540 manuskript från 17- och 1800-talen på olika språk men även volymer från 1000, 1200- och 1400- talen.

Det handlar om liturgiska dokument, om helgons liv, berättelser om resor till det Heliga landet, personliga dagböcker och sjukvårdsböcker som främst berättar om franciskanernas liv i det Heliga Landet och om samexistensen mellan olika församlingar och kulturer. I utställningen kommer arabiska, grekiska, hebreiska, men också armeniska och syrianska volymer att visas upp. Bland de mest särskilda manuskripten är ett på arabiska med hebreisk skrift och flera på turkiska med armenisk skrift.

Edward Barberi vid det katolska universitetet i Milano, som har varit ansvarig för inventeringen, berättar att det historiska värdet av samlingens manuskript kan liknas vid resterna från ett förlist fartyg som havet kastat upp på stranden. Han säger: ”Vi kan inte veta hur franciskanernas liv var i det Heliga Landet på femtonhundratalet men tack vare dessa manuskript får vi veta delar av det.”

Manuskripten har lagts in i bibliotekets on-line-katalog och är tillgängliga för forskare. Inventeringen av manuskripten ingår i ett större projekt "Books bridges of peace”, (Böcker, broar av fred) som är ett samarbete mellan franciskanerna, forskningscentret vid det katolska universitetet i Milano Creleb och stiftelsen Pro Sancta Terra.

Totalt omkring 100 000 böcker som handlar om franciskanernas närvaro i det Heliga Landet finns nu tillgängliga i den allmänna on-linekatalogen OPAC.All the contents on this site are copyrighted ©.