2014-10-22 20:18:03

O. Juraj Vittek: „Čo Pavol VI. založil, Ján Pavol II. geniálne rozvinul“


RealAudioMP3 Zaujímavý pohľad na blahoslaveného pápeža Pavla VI. a jeho vplyv na jeho nástupcu sv. Jána Pavla II. približuje otec Juraj Vittek, kňaz Oratória sv. Filipa Neriho v Senci, ktorý sa v nedeľu 19. októbra 2014 zúčastnil v Ríme na slávnosti beatifikácie. Cituje svedectvo pápeža Jána Pavla II. o veľkosti jeho predchodcu. Duchovnú a intelektuálnu hĺbku bl. Pavla VI., pápeža, ktorý musel čeliť kríze viery v období veľkých spoločenských premien v 60. rokoch 20. storočia, dokumentuje týmito jeho slovami:
Viera je našou prvou povinnosťou. Viera je pre nás otázkou života. Viera je nenahraditeľným princípom kresťanstva. Je zdrojom lásky. Je stredom jednoty. Je dôvodom bytia nášho náboženstva. Dnes, v protive s tým, čo by malo nasledovať s ľudským rozvojom, viera (povedzme priľnutie k viere) sa stala ťažkou. Filozoficky, z dôvodov odmietania zákonov špekulatívneho myslenia, prirodzenej racionality, platnosti ľudských istôt. Pochybnosť, agnosticizmus, sofizmus, bezohľadnosť absurdnosti, odmietnutie logiky a metafyziky atď., rozvracajú moderné mysle. Ak už nerešpektujeme myslenie v jeho vnútorných racionálnych požiadavkách, tak aj viera – ktorá vyžaduje rozum, prekonáva rozum, ale potrebuje rozum, tým trpí. Viera nie je fideizmus, teda viera bez akéhokoľvek racionálneho základu. Nie je to iba akési hľadanie v súmraku nejakej náboženskej skúsenosti. Je to vlastnenie pravdy, je istotou.” (Pavol VI., Príhovor pri generálnej audiencii 30. októbra 1968)

(Rozhovor s o. Jurajom Vittekom o osobnosti bl. Pavla VI. prinesieme v našom vysielaní v sobotu 25. októbra) -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.