2014-10-21 10:19:36

Synoda publikovala záverečné dokumenty


Vatikán 20. októbra - Včerajšia slávnostná Eucharistia na Námestí sv. Petra ukončila III. mimoriadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody. Výsledné dokumenty tejto prvej fázy synody o rodine boli schválené v sobotu. Sú nimi trojstranový text Posolstva určený na povzbudenie rodinám celého sveta a tzv. Relácia synody, ktorá je určená Svätému Otcovi pre prípravu budúcoročnej synody. Text Relácie v rozsahu 21 strán pozostáva zo 62 článkov, pričom uvádza aj počty hlasov, ktoré dostali jednotlivé články pri schvaľovaní v pléne. Synodálni otcovia hlasovali o každom článku samostatne. Obsah dokumentu sa v mnohom odlišuje od predchádzajúceho textu Relácie po diskusii, ktorého publikovanie vyvolalo rozsiahlu diskusiu a početné požiadavky na jeho prepracovanie. Záverečná relácia má nový úvod a vypúšťa niektoré sporné miesta, pričom je terminologicky jednoznačnejšia. O váhe jednotlivých článkov svedčia počty hlasov, ktoré získali pri schvaľovaní. V prípade troch článkov hlasovala proti viac ako tretina z celkového počtu 183 prítomných synodálnych otcov. Text Relácie synody nepredstavuje súčasť Magistéria Cirkvi, zostáva medzistupňom k príprave budúcoročného riadneho zasadnutia synody. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.