2014-10-21 13:19:26

Påven: Kristna förföljs i Mellanöstern inför mångas likgiltighet


(21.10.2014) I Syrien och Irak förföljs kristna samfund och detta inför mångas likgiltighet. Det sa påven under ett konsistorium som tillägnades de kristnas situation i regionen. Kardinal Pietro Parolin uppmanade muslimer att tydligt fördöma jihadisternas våldsaktioner. Påven träffade kardinalerna som hade samlats för ett offentligt konsistorium för att godkänna kanoniseringen av nya helgon, och för att diskutera det aktuella läget i Mellanöstern.

Påven sa redan under familjesynoden att han ville inkludera en diskussion om Mellanöstern under konsistoriet för att tillåta regionens sju patriarker, som deltog i synoden, att även delta under diskussionerna. Det var det andra stormötet om Mellanöstern som påven har sammankallat i Vatikanen; det första mötet var mellan den 2 och den 4 oktober då regionens apostoliska nuntier samtalade med Vatikanens tjänstemän.

Kyrkan är enad i sin "önskan om fred och stabilitet i Mellanöstern och i sin önskan att främja konfliktlösning genom dialog, försoning och politiska insatser", sa påven. Men "samtidigt vill vi erbjuda de kristna samfunden den största möjliga hjälpen för att stödja deras närvaro i regionen", sa han.

Hundratusentals kristna har tvingats fly på grund av det ökande våldet och "vi kan inte finna oss i att föreställa oss ett Mellanöstern utan kristna, som under 2000 år har förkunnat Jesu namn." Påven sa att han var säker på att dagens möte skulle producera "värdefulla reflektioner och förslag för att kunna hjälpa våra bröder och systrar som lider och även besvara tragedin som är den minskande kristna närvaron på den plats där kristendomen föddes."

Kardinal Pietro Parolin, Vatikanens statssekreterare, sa att FN måste agera "för att förhindra nya folkmord och hjälpa de många flyktingarna." Även om det är lagligt att använda militära krafter inom ramen för den internationella rätten för att stoppa orätt aggression och skydda människor från förföljelse, sa han att det var upplagt att man inte kan finna någon fullständig lösning av regionens frågor och problem "enbart med ett militärt svar."

I sitt tal, som var en sammanfattning av det första mötet om Mellanöstern med Vatikanens tjänstemän och diplomater, sa kardinalen att det internationella samfundet "måste gå till roten av problemen, inse tidigare misstag" och arbeta för att främja "fred och utveckling i regionen.” Erfarenheten har visat att "krig, i stället för dialog och förhandlingar, ökar lidande" sa kardinalen i hans föredrag. Våld leder bara till undergång, sa han, så det första, mest akuta steget är att alla parter i Mellanöstern "lägger ned sina vapen och samtalar".

För att skapa stabilitet i regionen, behövs långvariga och rättvisa politiska lösningar för den israelisk-palestinska konflikten, sa han. Det internationella samfundet bör också förbättra relationerna med Iran för att hjälpa till att lösa krisen i närliggande Syrien och Irak, tillade han.

När det gäller den så kallade Islamiska staten, måste fokus vara på vem som stöder dem, inte bara politiskt utan också genom "olaglig handel av olja och vapen- och teknikleverans." Muslimska ledare har ett ansvar att fördöma de religiösa anspråken hos den Islamiska staten och "att fördöma dödandet av andra av religiösa skäl och alla typer av diskriminering."

"Det är en moralisk skyldighet för alla att sätta stopp för så mycket lidande och orättvisa och att börja en ny vandring" där alla har en roll och rättigheter som medborgare för att bygga upp sitt land och dess framtid, sa han.
All the contents on this site are copyrighted ©.