2014-10-20 17:43:58

Popiežius vadovavo kardinolų konsistorijai: Daugiau solidarumo su tikėjimo broliais Artimuosiuose Rytuose


Pirmadienio rytą Vatikane vyko kardinolų konsistorija, popiežiaus Pranciškaus sušaukta dviem klausimais: atsiklausti kardinolų nuomonės dėl dviejų naujų šventų skelbimo ir informuoti kardinolus apie Šventojo Sosto pastangas ginant Artimųjų Rytų krikščionių teises ir siekiant taikos regione, pasitarti kaip Bažnyčia visame pasaulyje galėtų labiau padėti šiems tikėjimo broliams. Konsistorijoje dalyvavo 86 kardinolai, patriarchai ir Šventojo Sosto Valstybės sekretoriato vadovai. Dalyvavo ir į Romą prieš kelias dienas atvykęs Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis.

Pirmoje konsistorijos dalyje buvo pritarta dviejų naujų šventųjų skelbimui – Šri Lankos apaštalo kunigo Juozapo Vazo ir vienuolės sesers Nekaltojo Prasidėjimo Marijos Kristinos. Juozapas Vazas bus skelbiamas šventuoju ateinančių metų sausį vyksiančio popiežiaus Pranciškaus vizito Šri Lankoje metu. Kitos kanonizacijos data dar nenustatyta.

Daugiausia dėmesio konsistorijoje skirta Artimųjų Rytų krikščionims. Sveikindamas kardinolus, popiežius Pranciškus sakė, kad šio susitikimo dalyvius subūrė taikos ir stabilumo troškimas Artimiesiems Rytams, o taip pat noras kiek įmanoma labiau padėti to regiono krikščionių bendruomenėms. Negalima sutikti su mintimi, kad Artimuosiuos Rytuose gali nelikti krikščionių. Jie du tūkstančius metų ten gyvena ir išpažįsta Jėzaus vardą. Ypatingai didelį susirūpinimą kelia naujausi įvykiai Irake ir Sirijoje. Tarptautinė bendruomenė turi deramai reaguoti į tą neteisingumą, - sakė popiežius Pranciškus, ragindamas kardinolus pasisakyti, kaip būtų galima labiau padėti kenčiantiems mūsų broliams, gyvenantiems regione, iš kurio krikščionybės pasklido po pasaulį.

Konsistorijai pasibaigus surengtoje spaudos konferencijoje, Šventojo Sosto Spaudos salės vadovas t. Federico Lombardi SJ informavo, kad pirmiausia Šventojo Sosto Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin pristatė padėtį regione ir pasiūlymus, kurie buvo suformuluoti prieš porą savaičių Vatikane vykusiame pasitarime, kuriame dalyvavo apaštališkieji nuncijai Artimųjų Rytų šalyse. Pasisakė taip pat trys dešimtys konsistorijos dalyvių. Labiausiai akcentuotas krikščionių ir musulmonų dialogo būtinumas, iš kurio labiausiai tikimasi, kad musulmonai ryžtingiau smerks smurtą religijos vardu. Kalbėta apie glaudesnį Artimųjų Rytų krikščionių bendradarbiavimą, taip pat apie kituose žemynuose gyvenančių krikščionių solidarumo su Artimųjų Rytų krikščionimis pareigą, apie būtinumą melstis už taiką ir už kenčiančius tikėjimo brolius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.