2014-10-20 19:54:11

Menovanie pomocného biskupa Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy


Vatikán/Maďarsko 20. októbra - Svätý Otec dnes vymenoval pomocného biskupa Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy. Je ním György Snell, ktorý bol zároveň menovaný za titulárneho biskupa Pudenziany. Narodil sa v roku1949 a po štúdiu v Ústrednom seminári v Budapšti a v seminári v Egeri prijal v roku 1972 kňazskú vysviacku. Má dlhoročné pastoračné skúsenosti ako farár a dekan. V posledných rokoch pôsobil ako farár Baziliky sv. Štefana v Budapešti, ako riaditeľ diecézneho dozoru nad katolíckymi školami a zároveň bol aj kanonikom Metropolitnej kapituly. -zk-All the contents on this site are copyrighted ©.