2014-10-20 19:26:16

Konzistórium k dráme kresťanov Blízkeho východu: Treba odpoveď medzinárodného spoločenstva


Vatikán 20. októbra - Svätý Otec dnes ráno predsedal v Synodálnej aule zasadaniu konzistória kardinálskeho zboru, ktoré sa venovalo otázke dvoch kanonizácií a z rozhodnutia Svätého Otca tiež urgentnej situácii kresťanov na Blízkom východe.

Kanonizácia sa týka dvoch blahoslavených: Jozefa Vaza, indického kňaza Oratória sv. Filipa Neriho a zakladateľa Oratória zázračného sv. Kríža v meste Goa a apoštola Srí Lanky, a Márie Kristíny od Nepoškvrneného Počatia, talianskej zakladateľky Kongregácie sestier zmiernej obety Ježiša v Najsvätejšej sviatosti.

Okrem toho konzistórium venovalo pozornosť aj situácii kresťanov na Blízkom východe, a to na základe výsledkov zo stretnutia nunciov a predstavených dikastérií, ktoré sa konalo vo Vatikáne 2. až 4. októbra. Na konzistóriu sa zúčastnilo aj šesť východných patriarchov a latinský patriarcha Jeruzalema Fouad Twal. Hlavný príspevok mal štátny sekretár kardinál Parolin.

V úvode zasadania sa prítomným prihovoril pápež František, ktorému situácia kresťanov na Blízkom východe leží na srdci a preto sa hneď po skončení zasadania synody o rodine rozhodol zamerať konzistórium aj na túto tému:

„Spája nás túžba po pokoji, stabilite na Blízkom východe a vôľa uprednostniť riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, zmierenia a politického úsilia. Zároveň by sme však chceli poskytnúť kresťanským spoločenstvám čo najväčšiu možnú pomoc, aby sme tak podporili ich zotrvanie v regióne. Ako som už mal viackrát možnosť zdôrazniť, nemôžeme rezignovane premýšľať o Blízkom východe, ktorý by zostal bez kresťanov, ktorí tam po dvetisíc rokov vyznávajú Ježišovo meno. Posledné udalosti, predovšetkým v Iraku a Sýrii, sú veľmi znepokojivé. Sme svedkami fenoménu terorizmu takých rozmerov, ktoré boli predtým nepredstaviteľné. Mnohí naši bratia sú prenasledovaní a museli opustiť svoje domovy, častokrát aj brutálnym spôsobom. Zdá sa, že sa vytratilo vedomie hodnoty ľudského života, zdá sa, že osoba viac nie je dôležitá a môže byť obetovaná ďalším záujmom. A to všetko, žiaľ, pri ľahostajnosti mnohých. Táto nespravodlivá situácia si okrem našej neustálej modlitby vyžaduje aj adekvátnu odpoveď zo strany medzinárodného spoločenstva.“

Svätý Otec nakoniec vyjadril vieru, že stretnutie prinesie prospešné úvahy a návrhy, ako pomôcť trpiacim ľuďom Blízkeho východu a ako riešiť tragédiu vyháňania kresťanov z tohto regiónu. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.