2014-10-19 14:04:52

Pauliaus VI beatifikacijos Mišios: „Ačiū už tavo nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir Bažnyčiai liudijimą“ (+ video)


Mes, priimdami mūsų brolio Luciano Monari, Brešios vyskupo, daugelio kitų brolių episkopate ir daugelio tikinčiųjų troškimą, gavę Šventųjų skelbimo kongregacijos nuomonę, savo apaštaliniu autoritetu sutinkame, kad garbingasis Dievo tarnas Paulius VI, popiežius, nuo šiol būtų vadinamas palaimintuoju ir kad jo šventė būtų minima, vietose ir pagal taisykles, kurios numatytos teisėje, kiekvienų metų rugsėjo 26 dieną. Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Šia formule popiežius Pranciškus sekmadienį per iškilmingas šventąsias Mišias šv. Petro aikštėje palaimintuoju paskelbė vieną iš savo pirmtakų, Paulių VI. Aikštėje buvo apie 70 000 tikinčiųjų.

Savo homiliją Pranciškus pradėjo komentuodamas sekmadienio Evangelijos pagal Matą skaitinį, kuriame įrašyta viena iš žinomiausių Evangelijos frazių: „atiduokite ciesoriui tai, kas ciesoriaus ir Dievui tai, kas Dievo“.

Į provokaciją fariziejų, norėjusių jam surengti tikybos egzaminą ir priversti suklysti, Jėzus atsako ironiškais ir genialiais žodžiais. Šie žodžiai tinka visiems, kuriems kyla sąžinės problemų, ypač kai paliečiami jų patogumai, turtai, prestižas, galia ir žinomumas. O taip atsitinka nuolatos ir visais laikais, - sakė Pranciškus.

Pasak jo, Jėzaus pagrindinis akcentas krenta ant antrosios jo frazės dalies: „atiduokite Dievui tai, kas yra Dievo“. Ką tai reiškia? Pirmiausia, pripažinti ir išpažinti, kad Dievas yra vienintelis žmogaus Viešpats ir nėra kito. Tai yra „amžina naujovė“, kurią reikia atskleisti kiekvieną dieną, įveikiant baimę, kurią dažnai patiriame susidūrę su Dievo naujovėmis. Bet Dievas myli naujoves. Jis nuolatos atnaujina žmogų. „Duoti Dievui tai, kas jam priklauso“ reiškia taip pat atsiverti Jo valiai, pašvęsti Jam gyvenimą ir dirbti dėl Jo gailestingumo, meilės ir taikos Karalystės.

Čia yra mūsų tikroji jėga, raugas, ir druska, suteikianti skonio kiekvienai pastangai prieš vyraujantį pesimizmą, kurį mums siūlo pasaulis. Čia glūdi mūsų viltis, nes vylimasis Dievu nėra bėgimas nuo tikrovės ir nėra pasiteisinimas: tai darbštus sugražinimas Dievui to, kas Jam priklauso. Todėl krikščionis žvelgia į būsimą tikrovę, Dievo tikrovę, kad pilnai gyventų, kojomis gerai įsispyręs į žemę, ir drąsiais atsakytų į daugybę iššūkių.

Tai matėme pastarosiomis dienomis, vykstant neeiliniam Vyskupų Sinodui, pridūrė popiežius Pranciškus, grįždamas prie Vyskupų Sinodo apie šeimą temos. Pauliaus VI beatifikacijos Mišios tuo pat metu yra ir Sinodo užbaigimo Mišios. Pranciškus priminė, kad Sinodas reiškia „eiti kartu“. Ganytojai ir pasauliečiai į Romą atnešė vietinių Bažnyčių balsus, kad padėtų šiandienos šeimoms eiti Evangelijos keliu, žvelgiant į Jėzų. Popiežius dėkojo Šventajai Dvasiai už vedimą, atnaujinimą, gydymą, prašydamas Jos kūrybingumo ruošiantis kitų metų Sinodui.

Šią Pauliaus VI beatifikacijos dieną atsimenu jo žodžius, kuriais įsteigė Vyskupų Sinodą: „Atidžiai žvelgdami į laiko ženklus pritaikykime kelius ir metodus (...) mūsų dienų išaugusioms būtinybėms ir pasikeitusiai visuomenės būklei“, - tęsė Šventasis Tėvas. – Kalbant apie šį didį popiežių, drąsų krikščionį, nenuilstantį apaštalą, negalime nepasakyti Dievui tiek pat paprasto, kiek nuoširdaus ir svarbaus žodžio: ačiū! Ačiū mūsų brangus ir mylimas popiežiau Pauliau VI. Ačiū už tavo nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir jo Bažnyčiai liudijimą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.