2014-10-18 15:23:43

Familjesynodens slutliga budskap: tro och kärlek


(18.10.2104) Den extraordinära biskopssynoden om familjen har precis offentliggjort ett av sina två slutliga dokument. Det är inte det slutliga dokumentet, eller "Relatio", som blir offentligt först efter påvens godkännande, utan ett budskap till familjerna. Det rör sig alltså inte om en sammanfattning av de olika frågorna som togs upp under synoden, utan budskapet är snarare en andlig meditation om familjens kallelse.

Vi läser: "Den här vandringen är ibland en bergig vandring med umbäranden och fall. Gud är alltid där för att ledsaga oss. Familjen upplever Hans närvaro i tillgivenhet och dialog mellan man och hustru, föräldrar och barn, systrar och bröder. Familjen omfamnar Honom i sin bön och lyssnar på Guds ord, som en liten, daglig oas av andlighet. De upptäcker honom varje dag när de fostrar sina barn i tron och i skönheten av ett liv levt i enlighet med evangeliet, ett liv i helighet. Mor- och farföräldrar delar också denna uppgift med stor tillgivenhet och engagemang. Familjen är alltså en äkta kyrka i hemmet som expanderar för att bli en familjers familj som är den kyrkliga gemenskapen. Kristna makar är också kallade att vara lärare i tro och kärlek för unga par."
All the contents on this site are copyrighted ©.