2014-10-17 09:10:24

Världshungerdagen: JRS ber om en globalisering av medkänsla


(17.10.2014)Världshungerdagen den 16 oktober hålls i FN för att belysa problemen med livsmedelsförsörjningen som påverkar miljontals människor över hela världen, i syfte att befria världen från hunger.

Enligt färsk statistik finns det 842 miljoner hungriga människor i världen i dag och 98% av dem lever i utvecklingsländer. Även om flyktingar och tvångsförflyttade människor utgör en liten del av de som lider av kronisk hunger och undernäring, erbjuder Världshungerdagen ett tillfälle att belysa det faktum att för många av dem nekas rätten till mat.

Jesuit Refugee Service (JRS) är jesuitordens organisation för att värna flyktingars rättigheter och dess kommunikationsansvarige James Stapleton berättar i en intervju att Världshungerdagen erbjuder en chans att erkänna migranters och flyktingars rättigheter och värdighet.

Stapleton talar om hur de pågående konflikterna i Syrien, södra Sudan, Centralafrikanska republiken och den utdragna flyktingkrisen i Tchad resulterar i miljontals fördrivna personer och utmanar det internationella samfundet att möta de grundläggande livsmedelsbehoven hos dem som flyr konflikter.

Han säger: ”Mat räddar liv. Den hjälper oss att bli produktiva medborgare och är avgörande för våra barns utveckling. Vi måste se till att människor får mat, annars spelar inget någon roll.”

Stapleton påpekar att de lokala icke-statliga organisationerna och samfund ofta är bättre rustade att leverera bistånd till svåråtkomliga befolkningar och han åberopar en ordentlig förbättring av samordning mellan biståndsorganisationer.

Stapleton påpekar också att humanitära organisationer ska utvecklas livsmedelsbistånd genom att samordna aktörer i leveranskedjan, särskilt för livsmedel och utsäde, och konsultgrupper om vad som bäst skulle tjäna deras behov.

I linje med vad påven Franciskus säger pekar Stapleton på globaliseringen av medkänsla och att människor måste delta i detta och inse att det är viktigt.

Världshungerdagen är ett tillfälle att lyfta fram det faktum att flyktingar och fördrivna människor har rätt till värdighet och får inte förbli osedda.

Stapleton säger att vi måste se till att alla har tillgång till mat. Att det är människorna i de mest marginaliserade och utsatta situationer som inte har tillgång till mat och flyktingar fortsätter tyvärr att tillhöra den gruppen. JRS vill säga att det ibland behövs olika slags lösningar för flyktingar för att de inte ska glömmas bort.
All the contents on this site are copyrighted ©.