2014-10-17 19:21:04

Svätý Otec v piatkovej homílii: Boh nám dal nebo ako závdavok večnosti


Vatikán 17. októbra 2014 - Skrze Ducha Svätého Boh dal kresťanom nebo ako „závdavok“ večnosti. Ale tento dar je niekedy prehliadaný pre „nepriezračný“ a pokrytecký život. Na túto tému sa sústredil pápež František v dnešnej homílii pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty.

Duch Svätý je „pečaťou“ svetla, s ktorou Boh dal kresťanom „nebo do ruky“. Kresťania sa však často vyhýbajú svetlu, žijú v polotieni, ba ešte horšie, vo falošnom svetle, ktoré vyžaruje pokrytectvo. Svätý Otec krok za krokom komentoval slová sv. Pavla (Ef 1,11-14), ktorý vysvetľuje kresťanom v Efeze, že pre vieru v evanjelium získali „pečať Ducha Svätého“. Spolu s týmto darom „nás Boh nielen vyvolil“, ale dal nám štýl, teda „spôsob života, ktorý je nielen zoznamom návykov, je niečím viac, je skutočnou identitou“:

Našou identitou je práve táto pečať, táto moc Ducha Svätého, ktorú sme všetci prijali v krste. Duch Svätý spečatil naše srdce a navyše kráča s nami. Tento Duch, ktorý bol prisľúbený Ježiš ho prisľúbil – tento Duch nám dáva nielen identitu, ale je tiež zárukou nášho dedičstva. Ním začína nebo. Práve žijeme toto nebo, túto večnosť, pretože sme boli označení Duchom Svätým, to je skutočný začiatok neba: závdavok, ktorý máme v ruke. Máme nebo v ruke skrze túto pečať.“

Jednako to, že kresťania majú ako závdavok večnosti samotné nebo, ich nechráni kresťanov pred skĺznutím do niektorého z pokušení. Po prvé, „keď chceme, nehovorím odstrániť identitu, ale urobiť ju nepriezračnou“:

„Je to vlažný kresťan. Kresťan, ktorý ide na omšu v nedeľu, to áno, ale v jeho živote identitu nie je vidieť. Dokonca žije ako pohan: môže žiť ako pohan, aj ako kresťan. Byť vlažnými - to robí zastretou našu identitu. Ďalším je hriech, o ktorom Ježiš hovorí svojim učeníkom, ako sme počuli: ‚Dajte si pozor na kvas farizejov, ktorým je pokrytectvo.‘ Predstieranie: predstierať, že som kresťan, ale nie som. Nie som transparentný, hovorím jedno – áno, áno, som kresťan‘ - ale robím niečo iné, čo nie je kresťanské.“

Avšak sám Pavol na inom mieste pripomína, že kresťanský život žitý podľa tejto identity, utváranej v Duchu Svätom, so sebou prináša rozličné dary:

„Lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, sebaovládanie. A to je naša cesta do neba, to je naša cesta, ktorá začína v tomto nebi tu. Pretože máme túto kresťanskú identitu, boli sme označení pečaťou Ducha Svätého. Prosme si od Pána milosť, aby sme boli označení touto pečaťou, touto našou kresťanskou identitou, ktorá je nielen prísľubom, ale už ju máme v rukách ako závdavok.“ -jk-All the contents on this site are copyrighted ©.