2014-10-17 16:49:24

Pápež organizácii FAO: Cirkev bude naďalej pomáhať v boji proti hladu


Vatikán 17. októbra 2014 - Nie hladu vo svete, nie špekuláciám v mene zisku! Do tohto imperatívu by sa dal stručne zhrnúť odkaz posolstva pápeža Františka k včerajšiemu Svetovému dňu výživy, ktoré zaslal generálnemu riaditeľovi FAO prof. Josému Grazianovi da Silvovi.

„Aj v tomto roku je Svetový deň výživy echom volania toľkých našich bratov a sestier, ktorým v rôznych častiach sveta chýba každodenný pokrm. Na druhej strane nás núti premýšľať o obrovskom množstve vyhodených potravín, o výrobkoch zničených cenovými špekuláciami v mene zisku – píše pápež v posolstve. Tento jav označuje za „jeden z najdramatickejších paradoxov našej doby, ktorému napomáhame pre neschopnosť, ale často pre ľahostajnosť, «neschopní prejaviť akýkoľvek súcit s bolestným výkrikom druhých, (...) akoby to boli veci, s ktorými nemáme nič do činenia, ktoré neprináležia do našej kompetencie» (Evangelii gaudium, 54)“.

Pápež František v posolstve poukazuje na východisko z aktuálnej situácie, pričom vychádza z témy, ktorú navrhla Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pre tohtoročný Svetový deň výživy:

„Aj téma, navrhnutá organizáciou FAO pre tento deň Rodinné poľnohospodárstvo: Nasýtiť svet, chrániť planétu – zdôraznila potrebu začať od ľudí, či už ako od jednotlivcov tak aj od skupín, pri navrhovaní nových foriem a spôsobov riadenia rôznych aspektov výživy. Konkrétne je nutné viac uznať úlohu vidieckej rodiny a naplno rozvinúť jej ​​potenciál. Tento rok, venovaný rodinným farmám, ktorý sa chýli ku koncu, opäť dáva na vedomie, že vidiecka rodina je schopná uspokojiť dopyt po potravinách bez ničenia prírodných zdrojov. Ale na to musíme venovať pozornosť jej potrebám, a to nielen technickým, ale aj ľudským, duchovným, sociálnym, a na druhej strane sa musíme poučiť z jej skúseností, jej schopnosti pracovať, a najmä z jej vzťahov lásky, solidarity a veľkorysosti, ktoré existujú medzi jej členmi, a majú sa stať vzorom pre život spoločnosti.“

K odstráneniu problému hladu podľa slov Svätého Otca nepostačí poskytovať pomoc akútne hladujúcim. Skôr je potrebné zmeniť paradigmu politiky rozvojovej pomoci, zmeniť medzinárodné pravidlá pre potravinársku výrobu a obchod a garantovať krajinám, ktorých ekonomika stojí na poľnohospodárstve, aby mohli samy rozhodovať o svojom potravinovom trhu.“

Pápež František ubezpečuje o pokračovaní Katolíckej cirkvi v charitatívnych aktivitách na rôznych kontinentoch a prejavuje jej disponibilitu prispievať k rozvoju politík a ich konkrétnej implementácii, keďže si je vedomá, že viera sa zviditeľňuje tým, že v praxi uskutočňuje Boží projekt s ľudskou rodinou a so svetom, cez hlboké a skutočné bratstvo, ktoré nie je výhradne pre kresťanov, ale zahŕňa všetky národy“.

Posolstvo k Svetovému dňu výživy 2014, adresované generálnemu riaditeľovi FAO prof. Josému Grazianovi da Silvovi, Svätý Otec uzatvára slovami: „Nech Všemohúci žehná FAO, jeho členské štáty a tých, ktorí dávajú to najlepšie zo seba pre nasýtenie sveta a zachovanie planéty pre dobro všetkých.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.