2014-10-17 17:23:25

Išleisti popiežiaus Pranciškaus raštai apie šeimą


Vatikane išleisti popiežiaus raštai apie šeimą: „Jorge Mario Bergoglio - Popiežiaus Pranciškaus mokymas apie šeimą ir apie gyvybę 1999-2014“. Veikalas italų kalba yra pirmas Popiežiškosios šeimos tarybos naujos serijos „Šeima ir gyvybė“ leidinys. Veikale pateikta 35 Buenos Airių arkivyskupo, kardinolo Bergoglio ir daugiau kaip 130 popiežiaus Pranciškaus homilijų, kalbų, katechezių, meditacijų ir pasisakymų tekstų. Knyga liudija, jog šeimos ir gyvybės temos popiežiaus Pranciškaus mokyme yra nuolatinės ir kad jį suformavo būdamas Argentinos sostinės ganytoju, pažymima kun. Gianfranco Grieco, leidinį parengusio Popiežiškosios šeimos tarybos pareigūno, pasisakyme. Pasak jo, šio veikalo turinys leidžia įsitikinti, kad popiežius Pranciškus kalba visai taip pat kaip kalbėdavo kardinolas Bergoglio: aiškiomis, tiesioginėmis sąvokomis, galinčiomis sujaudinti širdis, sužadinti sąžines ir provokuoti protą. Toks regis popiežiaus Bergoglio kultūrinis kelias: jis prasideda širdyje, siekia sąžinės atsivertimo, žadina mintį ir protą. 562
puslapių veikalo kaina: 25 eurai. Leidėjas: Vatikano leidykla. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.