2014-10-16 19:50:14

Synoda o rodine: pracovné skupiny predložili pripomienky k textu relácie


Vatikán 16. októbra – Na Synode biskupov dnes uzavreli svoju prácu jazykové skupiny, tzv. „circuli minores“. Predpoludním v synodálnej aule desiati relátori predstavili výsledky práce jednotlivých krúžkov a zároveň boli sekretariátu synody odovzdané návrhy na obmenu, doplnenie, či skompletizovanie textu „Relácie po diskusii“. Ako na novinárskom brífingu informoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi, synodálni otcovia odhlasovali, že kompletné texty relácií odprezentovaných v synodálnej aule majú byť zverejnené. Texty boli dané k dispozícii novinárom s vysvetlením, že ich treba naďalej považovať za pracovné dokumenty, čiže za medzištádium v postupnosti prác a nie za definitívne výsledky synody. Týmto sa ukončila druhá etapa práce synody, diskusia v menších krúžkoch.

Ťažisko ďalšej práce teraz spočíva vo vypracovaní záverečného „Posolstva“ synody, určeného veriacim na celom svete a všetkým ľuďom dobrej vôle. Po hlasovaní o jeho znení, ktoré je naplánované na sobotu ráno, bude Posolstvo predstavené verejnosti na tlačovej konferencii v sobotu o 13. hodine vo vatikánskom
Tlačovom stredisku.

Druhou úlohou, ktorou sa synoda bude intenzívne zaoberať počas soboty, bude schválenie textu záverečnej „Relácie synody“. Táto relácia, tzv. Relatio Synodi, bude výsledným dokumentom synody určeným Svätému Otcovi, aby ho použil pri príprave budúcoročného riadneho synodálneho zasadnutia. Dnes publikované výstupy z menších krúžkov predstavujú materiál pre prípravu výslednej podoby tohto dokumentu. Relácia synody by mohla byť publikovaná v sobotu večer.
Páter Lombardi pri dnešnom stretnutí s novinármi tiež uviedol na správnu mieru záležitosť údajného tvrdého vyjadrenia prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Müllera k textu „Relácie po diskusii“, ako to prezentovali niektoré médiá. Tieto informácie sa nezakladajú na pravde. Údajné citované vyjadrenia kardinál nemá vo svojom slovníku a nástojí na tom, že nevyšli z jeho úst, uviedol páter Lombardi, pričom vysvetlil, že o toto oficiálne vyjadrenie ho požiadal samotný kardinál Müller. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.