2014-10-16 17:36:13

Sinode dalyvauja vyskupas anglikonas


Tarp 253 Vyskupų Sinodo apie šeimą dalyvių yra ir anglikonas Paul Butler, Durhamo vyskupas, vedęs keturių vaikų tėvas ir vienas iš aštuonių broliškų stebėtojų Sinodo darbuose. Vatikano radijo programai anglų kalba jis komentavo, kad dviejų savaičių sinodo trukmė leidžia iš tiesų giliai įsiklausyti ir pasisakyti, visuotinėje asamblėjoje ir ypač mažose darbo grupėse.

Jis pats dalyvauja anglakalbėje grupėje, balso teisės neturi, tačiau gali pateikti pastabas ir pasiūlymus. Į jo žodžius, pasak anglikono ganytojo, yra „dosniai atsakoma“. Kalbėdamas apie Sinodo temas, anglikonas pastangas jas suvokti, apibendrinti, atrasti pusiausvyrą tarp įvairių akcentų, prilygino „grumtynėms“. Atsakymai nėra lengvi, viena vertus, reikia išlaikyti aiškų mokymą, matyti neiškraipytą tiesą, kita vertus, būti rūpestingais ir atvirais, kad ir tie, kurie iš pirmo atmeta Evangeliją, sugebėtų ją ir jos viltį priimti. Pasak Durhamo vyskupo, jis nori pasimokyti iš katalikų tradicijos ir perduoti kažką iš savo patirties, kiek tai įmanoma stebėtojui iš išorės. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.