2014-10-16 15:31:58

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Malda – ne tik prašymas ir dėkojimas, bet ir šlovinimas (+video)


Mes mokame prašyti, bet ne visi sugebame šlovinti Dievą, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šią dieną skaitomą šv. Pauliaus Laiško efeziečiams šlovinimo himną.

Mes puikiai mokame melstis, kai norime ko nors paprašyti arba kai norime padėkoti Viešpačiui, tačiau šlovinimo malda mums atrodo sunkesnė, nesame pratę šlovinti Viešpatį, - sakė Pranciškus. Gal geriau mus seksis jei atsiminsime visa ką Viešpats padarė mūsų gyvenime. Juk Kristuje jis mus išsirinko dar prieš pasaulio sukūrimą. Šlovinu tave, Viešpatie, kad mane išsirinkai! Džiaugiamės jausdami tėvišką ir švelnų jo artumą.

Išeities taškas, - tęsė homiliją Popiežius, - turi būti to nepaprasto dalyko atminimas: Dievas mus išsirinko dar prieš pasaulio sukūrimą. Tai tiesa, kuri pranoksta mūsų supratimą ir įsivaizdavimą. Tačiau tikrai mano vardas buvo įspaustas Dievo širdyje jau tuomet kai dar pasaulio nebuvo. Tai yra tiesa! Tai skelbia apreiškimas! Jei mes tuo netikime, nesame krikščionys. Galbūt esame prisisunkę teistinio religingumo, bet nesame krikščionys. Krikščionis tai išrinktasis, kurio vardas visada yra Dievo širdyje. Šis žinojimas mus pripildo džiaugsmo ir saugumo jausmo.

Mūsų išrinkimo slėpinį mums paaiškina Kristaus slėpinys. „Jis apipylė mus krauju savo Mylimojo Sūnaus, kuriame turime atpirkimą ir nuodėmių atleidimą ... paskelbdamas mums savo valios paslaptį“, sako šv. Paulius. Kai švenčiame Eucharistiją, mes prisiliečiame prie šio mūsų gebėjimą suprasti pranokstančio slėpinio. Viešpats yra gyvas. Jis yra savo šlovės pilnatvėje ir yra čia, su mumis, vėl už mus aukoja savo gyvybę. Tai slėpinys, jis nuo manęs nepriklauso. Aš žengiu į šio slėpinio vidų.

Šlovinimo malda, tai džiaugsmas suvokiant ką Viešpaties dėl manęs padarė, su kokiu švelnumu jis mane lydi, kaip labai jis dėl manęs nusižemino. Jis pasilenkė prie manęs taip kai tėvas pasilenkia prie savo mažo vaiko norėdamas išmokyti jį vaikščioti.

Galiausiai turime taip pat prašyti Šventąją Dvasią, kad suteiktų mums malonę įeiti į šio slėpinio vidų, ypač kai švenčiame Eucharistiją. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.