2014-10-16 17:35:56

Popiežiaus žinia Italijos katalikų akademiniam jaunimui: Neškite Evangeliją į universitetą ir kultūrą į Bažnyčią


Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Italijos katalikų studentų federaciją “Fuci” popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijos proga. Paulius VI, Jonas Krikštytojas Montini, kurį popiežius sekmadienį iškels į Altorių garbę, buvo ilgametis Federacijos Dvasios tėvas Romoje. Jonas Krikštytojas Montini tapęs popiežiumi dažnai prisimindavo savo buvusius artimus ryšius Romos akademiniu jaunimu praėjusio šimtmečio trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose, kai tuo pačiu metu buvo atsakingas pareigūnas Vatikano Valstybės sekretoriate. Italijos katalikų studentų federacija Pauliaus VI beatifikacijos proga surengė neeilinį Federacijos kongresą Arezzo mieste spalio 16-18 dienomis. Kongreso tema: „Jono Krikštytojo Montini liudijimas universitete ir nūdienos kultūroje.“

Popiežius Pranciškus pavedė Federaciją palaimintajam Pauliui VI, kad šventųjų bendrystėje drąsintų jos veiklą kultūros, visuomenės ir Bažnyčios atsinaujinimo kelyje ir užtikrino dvasinį artumą su neeilinio kongreso dalyviais. Popiežius žinioje ypač kvietė katalikų akademinį jaunimą skleisti Evangelijos žinią universitete, kurį pavadino „paribiu“.

Dabartinio laikmečio kultūrą, kuri išalkusi Evangelijos skelbimo, būtina reanimuoti stipriais ir tvirtais liudijimais. Tai yra iššūkis, kurį turi priimti ypač katalikų akademinis jaunimas. Paviršutiniškumo, skubotumo ir reliatyvizmo akivaizdoje būtina prisiminti minties, formacijos, kritiškumo dvasios ir dalyvavimo įsipareigojimą, kuriuo apvilktas žmogus, ir tiktai jisai, ir kuris yra įrašytas į jo žmogiškąjį orumą. „Idėja veda žmogų, generuoja žmogaus galią. Žmogus be idėjos yra žmogus be asmenybės“, priminė akademiniam jaunimui būsimo palaimintojo popiežiaus Montini žodžius Šventasis Tėvas Pranciškus.

Universitetas yra paribys, kuris jūsų laukia. Taip pat šiame pariby galima atrasti žmogaus egzistencinio skurdo išraiškas ir jas gydyti. Žmogaus santykių ir vystymosi skurdas verčia susimąstyti, tačiau nesukuria sutartino visuomenės projekto, bendro siekio, nuoširdžios brolystės. Visuomet rūpinkitės ieškoti kito, atpažinti nūdienos žmogaus „kvapą“ taip, kad būtumėte pilnutinai prisisėmę jo džiaugsmais ir viltimis, jo liūdesiu ir baime. Niekuomet nekelkite barjerų, kurie norint apginti sieną, neleidžia sutikti Viešpatį. Moksluose ir skaitmeninio bendravimo išraiškose jūsų draugai kartais tampa vieniši, praranda viltį, pasitikėjimą savimi. Tad visuomet neškite viltį ir atverkite kitiems savo darbus, atsiverkite dalijimuisi, dialogavimui, nuolat. Kultūros sferoje mums ypač šiandien reikia būti greta visų. Galėsite išvengti tautų sankirčio tik jei išmoksite generuoti susitikimo ir brolystės kultūrą. Prašau jūsų, nepaliaujamai neškite Evangeliją į universitetą ir kultūrą į Bažnyčią. Būkite kultūros, visuomenės ir Bažnyčios atsinaujinimu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.