2014-10-16 16:04:56

Mons. Zvolenský o priebehu synody: Stabilné rodiny sú pokladom Cirkvi


Vatikán 16. októbra 2014 - Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa zúčastňuje na III. mimoriadnom generálnom zhromaždení Synody biskupov ako predseda Konferencie biskupov Slovenska, pre Vatikánsky rozhlas odpovedal na otázku, čo považuje za najdôležitejšie v tejto fáze synody:

RealAudioMP3 „Momentálne pracujeme v tzv. jazykových skupinách, kde debatujeme o správe, ktorá bola urobená po rozprave, teraz v jazykových skupinách sa o tom hovorí a dolaďujú sa formulácie. Čo je však najdôležitejšie, je možno to, že celá synoda je v duchu veľkej starostlivosti alebo takého vedomia, že treba ísť ako Dobrý pastier hľadať každého veriaceho, každú osobu, lebo Božia láska sa rozprestiera na všetkých a biskupi z celého sveta si uvedomujú, že toto je naše poslanie, že v tom nasledujeme Ježiša Krista: hľadať každého. Na druhej strane, samozrejme, je dôležité, a aj to zaznieva na synode, že v tej pokore hľadania nemôžeme zabudnúť na to, že evanjelium má svoju radikalitu, že jestvujú v evanjeliových výzvach aj určité zásadné požiadavky.

Diskusia na synode upozornila aj na významnú úlohu stabilných rodín pri evanjelizácii. V tejto súvislosti Mons. Zvolenský povedal:

RealAudioMP3 Na synode sa veľa hovorí o tom, čo je tzv. výzvou (...), aké ťažkosti má Cirkev v oblasti stretania sa a služby pre rodiny. Ale zároveň si aj uvedomuje, akým veľkým darom sú pre Cirkev rodiny, kde sa otcovia a mamy, manželia, snažia o vzájomnú vernosť, o výchovu detí. Nakoniec, tieto spoločenstvá, najzákladnejšie spoločenstvá, rodiny, ktoré žijú stabilným životom veriacich rodín, sú aj východiskom, o ktoré sa môžu ostatné rodiny, ktoré sú v ťažkostiach, oprieť. A vlastne aj synoda prináša vedomie, že vo farnostiach si kňaz sám neporadí, ak nepozve k pomoci tie rodiny, ktoré sú stabilné (...) - a to je veľká apoštolská výzva pre rodiny, ktoré žijú dobre. Ony sú najzákladnejším pokladom Cirkvi.“

Predseda KBS spomenul aj pozornosť synody voči predpokladom pre vytvorenie dobrej kresťanskej rodiny:

RealAudioMP3 „Na synode bolo spomenuté, že dobrá rodina zvyčajne – teda isteže milosť Božia je veľká – , ale dobrá rodina práve vtedy môže byť založená, keď aj v období pred manželstvom mladí ľudia žijú čistým životom, aj keď nesú veľké ťažkosti v tejto oblasti. Veľmi sa ocenilo u všetkých tých chlapcov a dievčat, ktorí sa snažia o predmanželskú čistotu, že v tom vytvárajú – môžeme povedať – snahu o pravú lásku, ktorá zodpovedá dôstojnosti človeka. Vytvárajú predpoklady, aby aj ich láska v manželstve mohla byť realizovaná podľa Božej vôle. A z tohto vychádza, že aj keď máme nejaké ťažkosti v rodinách, Boží Duch chce pôsobiť a pomáhať rodinám v ťažkostiach cez rodiny, ktoré môžu byť vzorom.-jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.