2014-10-15 12:26:15

Vatikánsky zástupca v OSN: Právny štát sa opiera o rodinu a mravnú výchovu


OSN/New York 14. októbra - „Rodina, náboženské komunity a občianska spoločnosť zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní takej spoločnosti, ktorá dokáže podporovať bezúhonnosť vo verejnom živote a právny štát“, povedal arcibiskup Bernardito Auza, stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii Spojených národov na Valnom zhromaždení OSN, ktoré sa koná v New Yorku, v rámci zasadnutia venovaného téme „právneho štátu“. V tomto zmysle poukázal zástupca Vatikánu najmä na náboženské a etnické menšiny na Blízkom východe, ktoré urgentne čakajú na účinnú ochranu zo strany medzinárodného spoločenstva pred agresiou terorizmu.

Svätá stolica pripisuje „právnemu štátu“ zásadný význam pre politický dialóg a spoluprácu medzi všetkými členskými krajinami a pre posilnenie troch základných pilierov OSN: medzinárodného mieru a bezpečnosti, ľudských práv a rozvoja. V prípade, že štáty nie sú schopné splniť primárnu povinnosť chrániť vlastné obyvateľstvo pred ťažkým a pretrvávajúcim násilím a pred dôsledkami humanitárnej krízy, je na mieste zásah medzinárodného spoločenstva prostredníctvom právnických prostriedkov, ktoré predkladá Charta OSN a ďalšie medzinárodné nástroje, pripomenul Mons. Auza.

Ako ďalej povedal, hoci nepanuje jednota v otázke definície „právneho štátu“, z pohľadu Cirkvi sa tento zakladá „ako racionálne, tak i morálne na podstatných princípoch spravodlivosti, vrátane neodňateľnej dôstojnosti a hodnoty každej ľudskej osoby, ktorá má prednosť pred každým zákonom a sociálnym konsenzom“, a v dôsledku toho na rešpektovaní princípu legality, prezumpcie neviny a práva na spravodlivý proces“. Pokiaľ ide o vzťahy medzi štátmi, pokračoval Mons. Auza, právny štát znamená najvyššiu mieru dodržiavania ľudských práv, rovnosť práv národov, dodržiavanie medzinárodného zvykového práva, zmlúv a iných zdrojov medzinárodného práva.“

Vatikánsky zástupca pred fórom OSN vysvetlil, že z tohto dôvodu Svätá stolica žiada sústrediť väčšiu pozornosť na ľudskú osobu a spoločnosť, v ktorej žije“, pretože aj pri fungovaní polície, súdnictva a ostatnej právnej infraštruktúry, právny štát je nedosiahnuteľný bez sociálnej dôvery, solidarity, dobrej verejnej správy a mravnej výchovy“.

Pokiaľ ide o naliehavosť súčasnej situácie na Blízkom východe, Svätá stolica dúfa, že alarmujúci a rastúci fenomén medzinárodného terorizmu, v niektorých svojich prejavoch absolútne bezprecedentný a bez akýchkoľvek zábran vo svojom barbarstve, bude príležitosťou pre naliehavé a prehĺbené uvažovanie nad tým, ako posilniť medzinárodné nástroje pre multilaterálne uplatnenie našej spoločnej zodpovednosti za ochranu osôb pred všetkými formami bezdôvodnej agresie“ – povedal na záver svojho prejavu na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku Mons. Bernardino Auza. -jk, jb-All the contents on this site are copyrighted ©.