2014-10-15 11:14:50

Den Heliga Stolens oro för världens kvinnor presenterades i FN


(15.10.2014)Den Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York ärkebiskop Bernardito Auza uppmanade i ett inlägg i tisdags i FN till att man i hela världen måste främja kvinnors ställning. Han sa att insatser och initiativ genom åren har förbättrat kvinnans situation. Man har kommit en bit med mödra-och spädbarnsdödlighet som kommer sig av fattigdom säger han, men uppmärksammar att kvinnor än idag lider av könsstympning och obstetrisk fistel på grund av brist på utbildning och hälsovård.


Han talar om att det finns kvinnor som utsätts för våld och diskriminering som har ingen tillgång till rättskipning och grundläggande tjänster. Det handlar om kvinnor som är migrerande arbetare,
papperslösa, orättvist fängslade, som söker asyl, flyktingar, kvinnor som befinner sig i dramatiska situationer och är utsatta för alla sorters missbruk.


Ärkebiskop Auza informerar FN om att den Heliga Stolen är särskilt orolig för våld, och även sexuellt våld mot kvinnor i krigsdrabbade regioner. De hoppas på det internationella samfundet ska ge humanitär hjälp till alla våldsoffer och i synnerhet skydda kvinnor och barn från övergrepp och människohandel.


Rapporter visar att kvinnor och barn är de mest utsätta vid fattigdom som genom vatten- och energibrist och i städer genom våld. Den Heliga Stolen tror att det fortfarande finns mycket att göra i utvecklingsländer för att uppnå jämlikhet mellan män och kvinnor, flickor och pojkar.


Den Heliga Stolens delegation anser att främja kvinnors ställning inte bör mätas
bara genom kriteriet om jämställdhet med män utan till exempel genom kampen för bättre villkor för mammor. Ärkebiskop Auza sa att de starkt uppmuntrar alla världens kvinnor och kvinnoorganisationer som på olika sätt arbetar för att skydda kvinnas inneboende värdighet.


All the contents on this site are copyrighted ©.