2014-10-13 19:43:42

Synoda predstavila zhrnutie doterajšej diskusie: Relatio post disceptationem


Vatikán 13. októbra - Synoda biskupov vstúpila do druhej polovice prác. Hlavným bodom dnešnej dopoludňajšej 11. generálnej kongregácie synody bola prezentácia očakávanej „Relácie po diskusii“ (Relatio post disceptationem). Predniesol ju generálny relátor kardinál Péter Erdő. Je zhrnutím hlavných úvah synodálnych otcov, ktoré predniesli v synodálnej aule počas uplynulých dní a slúži ako základ pre záverečné dokumenty synody. Ako povedal, po diskusiách tohto týždňa bude hlasovanie o výslednej Relácii synody a Posolstve, ktoré bude adresované celému Božiemu ľudu a všetkým ľuďom dobrej vôle.

Relácia po diskusii v zásade hovorí o troch hlavných smeroch: počúvať sociálno-kultúrny kontext, v ktorom rodiny dnes žijú; konfrontovať sa s pastoračnými perspektívami, ktoré majú byť prijaté predovšetkým v zameraní sa na Krista a na jeho evanjelium o rodine. Stupňujúci sa individualizmus, osamelosť, narcistické tendencie súvisiace s krehkosťou citov, nočná mora neistoty zamestnania, spolu s vojnou, terorizmom, migráciou v skutočnosti stále viac a viac zhoršujú situácie rodín. A tu, ako sa uvádza v správe, Cirkev musí dať „nádej a zmysel životu súčasného človeka, pomôcť mu viac poznať náuku viery, spolu s milosrdenstvom.

Druhá časť textu relácie má nadpis Pohľad na Krista: Evanjelium rodiny. Spolu s potvrdením nerozlučnosti sviatostného zväzku medzi mužom a
ženou sa tu hovorí o tzv. „gradualite“ – ako princípe trpezlivého porozumenia pre „nedokonalé formy“ manželstva v perspektíve postupného dozrievania k sviatostnému putu. Relácia po diskusii sa do tretice konfrontuje s „najnaliehavejšími pastoračnými prípadmi“ a načrtáva perspektívy prístupu k nim.

Po tom ako kardinál Erdő prečítal 13-stranový dokument, nasledovala takmer dvojhodinová diskusia. Ako uviedol na tlačovej konferencii páter Federico Lombardi, vystúpilo v nej 41 synodálnych otcov. Súčasný stav prác novinárom na brífingu priblížil osobitný sekretár synody Mons. Bruno Forte:

„Povedal by som, že keby sme mali dať označenie pred tento stôl, mali by sme napísať: Práce v priebehu. Myslím, že to je dôležitý bod. Samozrejme, že Relácia po diskusii povinnosť zachovať dve hlavné indikácie, ktoré dal pápež František na začiatku synody, a to je, aby každý hovoril s úplnú slobodou: Nie je nič, čo by sa nemalo alebo nemohlo povedať‘. Ale súčasne, každý by sa mal snažiť načúvať druhému a pochopiť body konvergencie, aspoň tie, ktoré sa vynárajú vo väčšej forme. Myslím, že toto je efektívny prejav synodálnosti. Pretože synodálnosť znamená nielen náležite a úctivo načúvať všetkým aj v ich odlišnostiach, ale synodálnosť znamená mať trpezlivosť pri spoločnom putovaní a usilovať sa spoločne dozrievať.“

Mons. Forte ďalej poukázal na to, že dozrievať znamená pokorne načúvať a veľkodušne prijať to, čo sme si nemysleli, a v čom nám iní môžu pomôcť. „Toto je duch Druhého vatikánskeho koncilu“ – poznamenal:

„Veľmi sa mi páčilo, že dnes ráno niektorí otcovia po tom, ako si vypočuli Reláciu, verejne povedali: Toto vyzerá ako počúvať ducha Gaudium et spes: Cirkev, ktorá so sympatiou pozerá na svet. Nezaujíma postoj opozície, aby súdila, ale je nablízku, berie si svoje očakávania, nádeje, radosti a utrpenia žien a mužov našej doby. A konečne bodom, ktorý sa vynára – trochu ťažko, ale vynára sa –, je pozornosť voči tomu, čo by sa dalo nazvať zákon graduality. Vždy je tu riziko, najmä pre tých, ktorí povolaní k prorockej službe, službe vyučovať, chcieť deliť veci sekerou: Áno je áno, Nie je nie! ‘– to je reč evanjelia, ale predtým, než použijeme Áno, áno! Nie, nie!‘, musíme si tiež uvedomiť, že existujú stupne poznania. Logika, ktorá víťazí nie je nikdyvšetko alebo nič‘, ale je ňou logika trpezlivosti stávania sa, pozornosti na nuansy, na odtiene, na rôznorodosť, komplexnosť situácií. Preto ten, kto nepoužíva túto logiku, riskuje, že bude súdiť ľudí a nebude im rozumieť, aby ich sprevádzal, aby ich vedel prijať. Zdá sa mi, že jednou z najkrajších skutočností tejto synody, ktorú „Relácia po diskusii“ v sebe zahŕňa, je tento duch spoločenstva, sprevádzania a progresivity, postupného dozrievania, na ktorých samozrejme máme ešte čo robiť.“
Popoludňajší program synody pokračoval dnes diskusiami v menších krúžkoch, na ktorých sa opäť zúčastnil aj Svätý Otec. -jk, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.