2014-10-13 16:37:48

Prezentacja synodalnego dokumentu


„Synodalność to nie tylko wolność wypowiedzi i słuchanie innych, ale również cierpliwe pokonywanie wspólnej drogi, na której razem dojrzewamy”. Mówił dziś o tym sekretarz specjalny Synodu abp Bruno Forte. Podkreślił, że prezentacja relacji po dyskusji jest tylko kolejnym etapem Synodu, którego prace wciąż trwają i zakończą się dopiero w przyszłym roku. W tym kontekście abp Forte przypomniał, że prawdziwe dojrzewanie wymaga czasu, ale pierwsze jego owoce już widać:

„Ucieszyło mnie bardzo, że dziś rano po wysłuchaniu relacji po dyskusji wielu ojców mówiło: «Wydaje się, że słuchamy ducha Gaudium et spes». Czyli Kościoła, który na świat spogląda z miłością, a nie tylko osądza wszystko, co ma przed sobą; Kościoła, który towarzyszy człowiekowi trwając u jego boku. Kościoła, który czyni swoimi oczekiwania, nadzieje, radości i cierpienia ludzi naszych czasów”.

Na konferencji prasowej prezentującej relację po dyskusji wskazano, że jej publikacja stanowi jeden z kluczowych momentów Synodu. Zauważono zarazem, że w tym dokumencie odbija się jak w lustrze pierwszy tydzień owocnych i szczerych dyskusji synodalnych.

Kard. Péter Erdő położył nacisk na konieczność wypracowania nie tylko nowego, ale i precyzyjnego języka w mówieniu o Ewangelii rodziny. Stąd właśnie, jak podkreślił, konieczność cierpliwego patrzenia na rzeczywistość małżeństwa i rodziny, by ją naprawdę zrozumieć, odkryć i zobaczyć. Ten aspekt synodalnej debaty, tak ważny dla pracy duszpasterskiej, szczególnie docenił kard. Ricardo Ezzati Andrello. „Synod pozwolił mi zrozumieć, że doświadczamy globalizacji nie tylko w sferze gospodarczej, ale również gdy chodzi o problemy i sytuację Kościoła. Wszyscy mocno doświadczamy zmian kulturowych, które naznaczają życie i misję Kocioła” – mówił chilijski kardynał wskazując na trzy „duszpasterskie elementy” w działaniu Synodu. Wymienił: wsłuchiwanie się w rzeczywistość, szukanie dróg miłosierdzia i takie towarzyszenie ludziom, by prawdziwie odpowiadało realiom ich życia.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.