2014-10-13 11:52:27

Pápež František: Nezužujme Božie kráľovstvo do hraníc malej „cirkvičky“


Pri stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 12. októbra 2014 na Námestí sv. Petra sa pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V evanjeliu tejto nedele Ježiš hovorí o odpovedi, aká prichádza na pozvanie dané zo strany Boha – predstaveného v podobe kráľa – zúčastniť sa na svadobnej hostine (porov. Mt 22,1-14). Pozvanie má tri charakteristiky: je nezištné, je široké a je univerzálne. Pozvaných je veľký počet, no udeje sa niečo prekvapivé: nikto z vopred vybraných sa na hostine nechce zúčastniť. Vravia, že sú zaneprázdnení inými vecami, ba niektorí prejavujú ľahostajnosť, cudzosť, dokonca otrávenosť. Boh je voči nám dobrý, ponúka nám nezištne, zdarma, svoje priateľstvo, zdarma nám ponúka svoju radosť, spásu, no toľkokrát jeho dary neprijímame, dávame na prvé miesto naše materiálne starosti, naše záujmy, a aj keď nás Pán volá, hovorí nám do srdca, veľa krát sa zdá, že je nám na obtiaž.

Niektorí pozvaní priamo znevážia a zabijú sluhov, ktorí im prinášajú pozvanie. No napriek neúčasti pozvaných sa Boží plán neprerušuje. Odmietnutím zo strany tých, čo boli ako prví pozvaní sa nenechá odradiť, nezruší oslavu, ale znovu ponúka pozvanie tak, že ho rozširuje poza všetky logické ohraničenia a posiela svojich sluhov na námestia a križovatky ciest, aby zhromaždili všetkých, ktorých nájdu. Ide tu o ľudí všetkého druhu, chudobných, opustených a vydedených, a dokonca dobrých i zlých – aj zlí sú pozvaní – bez rozdielu. A sieň sa napĺňa „vylúčenými“. Evanjelium, aj keď ho niekto odmietne, nachádza neočakávané prijatie v mnohých iných srdciach.

Božia dobrota nemá hranice a nikoho nediskriminuje. Preto je hostina Božích darov univerzálna, je pre všetkých. Všetkým je daná možnosť odpovedať na jeho pozvanie, na jeho volanie; nikto nemá právo cítiť sa privilegovaným alebo sa dožadovať exkluzívnosti. Toto všetko nás vedie k prekonaniu návyku uvelebiť sa pohodlne v strede, ako to robievali veľkňazi a farizeji. Toto nemáme robiť. Máme sa otvoriť voči perifériám a uznať, že aj tí, čo sa nachádzajú na okrajoch, a dokonca tí, čo sú odmietnutí a opovrhovaní spoločnosťou, sú adresátmi Božej štedrosti. Všetci sme pozvaní nie zužovať Božie kráľovstvo do hraníc malej „cirkvičky“ – našej maličkej „cirkvičky“, to je neužitočné! –, ale rozširovať Cirkev na rozmery Božieho kráľovstva. Len s jednou podmienkou: byť oblečení vo svadobnom odeve, čiže dosvedčovať konkrétnu lásku k Bohu a blížnemu.

Zverme do príhovoru Presvätej Panny Márie drámy i nádeje toľkých našich bratov a sestier, vylúčených, slabých, odvrhnutých, znevážených, aj tých, ktorí sú prenasledovaní pre vieru, a vzývajme jej ochranu aj pre práce Biskupskej synody, ktorá sa stretáva v týchto dňoch vo Vatikáne.“

(Preklad: Jozef Bartkovjak SJ)

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána s veriacimi na Námestí sv. Petra pápež František pripomenul osobnosť nového blahoslaveného mučeníka z františkánskej rehole minoritov (konventuálov) pátra Francesca Zirana, ktorý bol blahorečený dnes dopoludnia v Sassari na Sardínii. Vyjadril tiež podporu obyvateľom Janova, postihnutým záplavami. Ďalej pozdravil pútnikov, ktorí prišli na ďakovnú slávnosť za blahorečenie dvoch kanadských svätých, sv. Františka de Laval a sv. Márie od Vtelenia, a rovnako aj pútnikov z Európskeho združenia priateľov sv. Kolumbána, ktorí prišli do Ríma na otvorenie osláv 1400. výročia smrti veľkého evanjelizátora Európy, írskeho mnícha sv. Kolumbána (543-615). -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.